mitula » Honda  » Accord

Ceny Honda Accord

Ceny pojazdów modelu Honda Accord mocno spadły w ubiegłych miesiącach. Odnotowuje się zatem silny spadek cen samochodów tego modelu.

Ostatnie 6 miesięcy
Średnia cena: 26 815,5 zł

Ceny pojazdów modelu Honda Accord Odnotowały silny spadek w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Średnia cena w: Maja wynosi 31 154 zł. W miesiącu: Czerwca widać niewielki spadek ceny do 27 072 zł. W kolejnych dwóch miesiącach cena spadła o -20 % w porównaniu do poprzednich dwóch miesięcy. Cena średnia w ostatnich dwóch miesiącach, liczona na podstawie ceny z pierwszych czterech miesięcy (26 247,5 zł) i dwóch ostatnich (Września, Października)(27 951,5 zł) wzrosła o 6 %.

Średnia cena samochodów modelu Honda Accord znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata "przed 2000"-2010, średnia cena była na poziomie 25 377,4 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 8 074 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 27 969 zł w ostatnim roku. W kolejnych dwóch latach (2011, 2012) cena modelu znacznie wzrosła, o 46 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła aż o 38 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat. Procent obliczony na podstawie cen średnich z ostatnich 4 lat (59 482,5 zł) i ostatnich dwóch lat, 2014 i 2015 (81 877 zł).

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Honda Accord w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 44 % tańsze od średniej ceny samochodów (28 433 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "100 000 - 200 000" kosztujące 26 245 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "mniej niż 10 000", są one o 57% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "50 000 - 100 000" , kosztujące 31 615 zł.

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny samochodów modelu: Honda Accord wg rodzaju paliwa widać, że "Benzyna" jest najbardziej kosztowny, a konkretnie o 38 % droższy od średniej (28 433 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej ekonomicznym jest: "Diesel" kosztujący ok. 68 393 zł. Droższy rodzaj paliwa to: "Diesel", o 141 % powyżej średniej, następnie: "Benzyna", z ceną rzędu 39 320 zł

Obserwując wykres przedstawiający średnią cenę samochodów modelu Honda Accord według liczby drzwi można zaobserwować, że samochody o najniższej cenie to te, mające 4 drzwi, będące o 21 % tańsze od średniej pojazdów tego modelu (22 414 zł). Najdroższe samochody w zależnosci od liczby drzwi to te, które mają 5 drzwi, są one o 42 % droższe od średniej wcześniej podanej.

Dane wykresu
Średnia cena października
Liczba ogłoszeń Honda Accord
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
28 433 zł
1 137
736
1 066
396
282
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.
Ogłoszenia modelu Honda Accord
Inne modele Honda
6 489 zł
15 167 zł
18 483 zł
18 540 zł
18 724 zł
19 057 zł
20 304 zł
26 246 zł
40 508 zł
60 143 zł
Modele samochodów o podobnych cenach
26 317 zł
26 324 zł
26 353 zł
26 409 zł
26 505 zł
26 538 zł
26 546 zł
26 652 zł
26 787 zł
26 803 zł
26 827 zł
26 919 zł
26 948 zł
27 389 zł
27 555 zł
27 819 zł
27 820 zł
28 241 zł
29 067 zł
29 205 zł
Samochody Mieszkania Praca