mitula » Honda  » Accord

Ceny Honda Accord

Ceny pojazdów modelu Honda Accord odnotowały niewielki wzrost w ostatnich miesiącach. Obserwuje się ogólny wzrost cen pojazdów tego modelu.

Ostatnie 6 miesięcy
Średnia cena: 25 791,33 zł

Ceny pojazdów modelu Honda Accord odnotowały wzrost w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu: Grudnia cena średnia samochodów wyniosła 24 309 zł, wzrastając w kolejnym miesiącu (Stycznia) do 26 812 zł. W następnych dwóch miesiącach średnia cena była dość stabilna, zmieniając sie minimalnie, z 25 560,5 zł na 24 637,5 zł. Cena średnia w ostatnich dwóch miesiącach, liczona na podstawie ceny z pierwszych czterech miesięcy (25 099 zł) i dwóch ostatnich (Kwietnia, Maja)(27 176 zł) wzrosła o 8 %.

Średnia cena samochodów modelu Honda Accord znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata "przed 2000"-2014, średnia cena była na poziomie 38 571,5 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 6 842 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 85 773 zł w ostatnim roku.

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Honda Accord w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 48 % tańsze od średniej ceny samochodów (27 965 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "100 000 - 200 000" kosztujące 28 783 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "mniej niż 10 000", są one o 111% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "50 000 - 100 000" , kosztujące 36 903 zł.

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny samochodów modelu: Honda Accord wg rodzaju paliwa widać, że "Benzyna" jest najbardziej kosztowny, a konkretnie o 44 % droższy od średniej (27 965 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej ekonomicznym jest: "Diesel" kosztujący ok. 46 788 zł. Droższy rodzaj paliwa to: "Diesel", o 67 % powyżej średniej, następnie: "Benzyna", z ceną rzędu 40 186 zł

Dane wykresu
Średnia cena maja
Liczba ogłoszeń Honda Accord
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
27 965 zł
1 024
422
937
389
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.
Samochody Mieszkania Praca