mitula » Honda  » Accord

Ceny Honda Accord

Ceny pojazdów modelu Honda Accord bardzo znacząco wzrosły w ostatnich miesiącach. Obserwujemy bardzo silny wzrost cen pojazdów tego modelu.

Ostatnie 6 miesięcy
Średnia cena: 37.374 zł

Cena pojazdów model Honda Accord mocno wzrosła w ciągu ostatnich miesięcy. W pierwszym badanym miesiącu: Lipiec, średnia cena to 32.779 zł. Miesiąc Sierpień utrzymuje się na poziomie 32.418 zł. Miesiące MES1! i !MES2 charakteryzowały się średnim wzrostem cen z 32.598 zł do 36.990 zł . Cena średnia wzrosła o 22 % w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, z 34.794 zł w czterech ostatnich i 42.534 zł w dwóch ostatnich miesiącach, Listopad i Grudzień.

Średnia cena samochodów modelu Honda Accord znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata "przed 2000"-2014, średnia cena była na poziomie 52.895 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 7.288 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 103.991 zł w ostatnim roku.

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Honda Accord w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 68 % tańsze od średniej ceny samochodów (41.626 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "100 000 - 200 000" kosztujące 32.268 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "mniej niż 10 000", są one o 102% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "50 000 - 100 000" , kosztujące 48.660 zł.

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny samochodów modelu: Honda Accord wg rodzaju paliwa widać, że "Benzyna" jest najbardziej kosztowny, a konkretnie o 20 % droższy od średniej (41.626 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej ekonomicznym jest: "Diesel" kosztujący ok. 60.323 zł. Droższy rodzaj paliwa to: "Diesel", o 45 % powyżej średniej, następnie: "Benzyna", z ceną rzędu 50.069 zł

Obserwując wykres przedstawiający średnią cenę samochodów modelu Honda Accord według liczby drzwi można zaobserwować, że samochody o najniższej cenie to te, mające 4 drzwi, będące o 12 % tańsze od średniej pojazdów tego modelu (36.817 zł). Najdroższe samochody w zależnosci od liczby drzwi to te, które mają 5 drzwi, są one o 18 % droższe od średniej wcześniej podanej.

Dane wykresu
Średnia cena grudzień
Liczba ogłoszeń Honda Accord
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
41.626 zł
721
329
692
462
298
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.
Samochody Mieszkania Praca