mitula » Honda  » Accord

Ceny Honda Accord

Ceny pojazdów modelu Honda Accord nieco spadły w ostatnich miesiącach. Możemy mówić o ogólnym spadku cen pojazdów tego modelu.

Ostatnie 6 miesięcy
Średnia cena: 27.022 zł

Ceny samochodów modelu Honda Accord odnotowały spadek w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu: Kwietnia cena średnia samochodów wyniosła 29.670 zł, wzrastając w kolejnym miesiącu (Maja) do 31.154 zł. W miesiącach: Czerwca i Lipca odnotowuje się spadek ceny średniej o -14 w porównaniu do poprzednich dwóch miesięcy. W ostatnich dwóch miesiącach, cena obniżyła się w porównaniu do średniej z okresu poprzedniego o -13 %, spadając w miesiącach: Sierpnia i Września z 28.269 zł do 24.528 zł.

Średnia cena samochodów modelu Honda Accord znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata "przed 2000"-2011, średnia cena była na poziomie 27.927 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 6.734 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 40.428 zł w ostatnim roku. W kolejnych dwóch latach, cena tego modelu aut znacznie spadła w porównaniu do ceny z poprzedniego okresu, a dokładnie o -18 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła aż o 49 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat. Procent obliczony na podstawie cen średnich z ostatnich 4 lat (44.967 zł) i ostatnich dwóch lat, 2014 i 2015 (67.096 zł).

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Honda Accord w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 43 % tańsze od średniej ceny samochodów (27.470 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "25 000 - 50 000" kosztujące 18.521 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "mniej niż 10 000", są one o 49% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "50 000 - 100 000" , kosztujące 28.412 zł.

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny samochodów modelu: Honda Accord wg rodzaju paliwa widać, że "Benzyna" jest najbardziej kosztowny, a konkretnie o 50 % droższy od średniej (27.470 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej ekonomicznym jest: "Diesel" kosztujący ok. 75.867 zł. Droższy rodzaj paliwa to: "Diesel", o 176 % powyżej średniej, następnie: "Benzyna", z ceną rzędu 41.267 zł

Obserwując wykres przedstawiający średnią cenę samochodów modelu Honda Accord według liczby drzwi można zaobserwować, że samochody o najniższej cenie to te, mające 4 drzwi, będące o 31 % tańsze od średniej pojazdów tego modelu (18.901 zł). Najdroższe samochody w zależnosci od liczby drzwi to te, które mają 5 drzwi, są one o 46 % droższe od średniej wcześniej podanej.

Dane wykresu
Średnia cena września
Liczba ogłoszeń Honda Accord
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
27.470 zł
1 093
697
1 063
338
292
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.
Samochody Mieszkania Praca