mitula » Honda  » Accord

Ceny Honda Accord

Ceny pojazdów modelu Honda Accord niemal się nie zmieniły w ostatnich miesiącach. Obserwujemy stabilizację cen samochodów tego modelu.

Ostatnie 6 miesięcy
Średnia cena: 26.913 zł

Ceny samochodów modelu Honda Accord niemal nie ułegly zmianie w ciągu ostatnich miesięcy. W miesiącu: Marca cena średnia samochodów wyniosła 26.816 zł, wzrastając w kolejnym miesiącu (Kwietnia) do 29.670 zł. W następnych dwóch miesiącach średnia cena była dość stabilna, zmieniając sie minimalnie, z 28.243 zł na 29.113 zł. W ostatnich dwóch miesiącach, cena średnia spadła aż o -18 % w porównaniu do ceny z poprzednich czterech miesięcy, zmieniając się z 28.678 zł na 23.382 zł.

Średnia cena samochodów modelu Honda Accord znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata "przed 2000"-2011, średnia cena była na poziomie 24.011 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 5.798 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 33.374 zł w ostatnim roku. W kolejnych dwóch latach (2012, 2013) średnia cena generalnie wzrosła z !PRECIO1! do 25.670 zł, a konkretnie o 7 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła aż o 21 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat. Procent obliczony na podstawie cen średnich z ostatnich 4 lat (32.508 zł) i ostatnich dwóch lat, 2014 i 2015 (39.346 zł).

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Honda Accord w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 34 % tańsze od średniej ceny samochodów (21.585 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "25 000 - 50 000" kosztujące 18.212 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "50 000 - 100 000", są one o 17% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "100 000 - 200 000" , kosztujące 24.388 zł.

Obserwując wykres przedstawiający średnią cenę samochodów modelu Honda Accord według liczby drzwi można zaobserwować, że samochody o najniższej cenie to te, mające 4 drzwi, będące o 22 % tańsze od średniej pojazdów tego modelu (16.818 zł). Najdroższe samochody w zależnosci od liczby drzwi to te, które mają 5 drzwi, są one o 12 % droższe od średniej wcześniej podanej.

Dane wykresu
Średnia cena sierpnia
Liczba ogłoszeń Honda Accord
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
21.585 zł
1 089
736
1 051
243
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.
Ogłoszenia modelu Honda Accord
Inne modele Honda
10.991 zł
12.103 zł
16.187 zł
16.382 zł
16.596 zł
16.750 zł
17.554 zł
17.656 zł
19.903 zł
24.433 zł
26.694 zł
60.981 zł
Modele samochodów o podobnych cenach
20.255 zł
20.363 zł
20.471 zł
20.636 zł
20.669 zł
20.846 zł
21.174 zł
21.417 zł
21.468 zł
21.470 zł
21.531 zł
21.562 zł
21.718 zł
21.775 zł
21.808 zł
21.895 zł
22.123 zł
22.143 zł
22.148 zł
22.207 zł
Samochody Mieszkania Praca