mitula » Honda  » Accord

Ceny Honda Accord

Ceny pojazdów modelu Honda Accord niemal się nie zmieniły w ostatnich miesiącach. Obserwujemy stabilizację cen samochodów tego modelu.

Ostatnie 6 miesięcy
Średnia cena: 36.855 zł

Ceny samochodów modelu Honda Accord niemal nie ułegly zmianie w ciągu ostatnich miesięcy. W pierwszym porównywanym miesiącu: Października, średnia cena aut wynosiła 36.982 zł. W kolejnym, (Listopada) odnotowano silny wzrost ceny do poziomu 43.442 zł. W następnych dwóch miesiącach średnia cena była dość stabilna, zmieniając sie minimalnie, z 40.212 zł na 40.613 zł. W ostatnich dwóch miesiącach, cena średnia spadła aż o -26 % w porównaniu do ceny z poprzednich czterech miesięcy, zmieniając się z 40.412 zł na 29.740 zł.

Średnia cena samochodów modelu Honda Accord znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata "przed 2000"-2014, średnia cena była na poziomie 36.428 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 5.672 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 53.659 zł w ostatnim roku.

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Honda Accord w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 47 % tańsze od średniej ceny samochodów (26.816 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "mniej niż 10 000" kosztujące 23.780 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "50 000 - 100 000", są one o 57% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "100 000 - 200 000" , kosztujące 29.680 zł.

Analizując wykres przedstawiający średnią cenę wg liczby drzwi obserwujemy, że najdroższe samochody modelu Honda Accord to te, mające 5 drzwi, będące o 19 % droższe od ceny średniej samochodów tej marki, wynoszącej 31.898 zł. Najdroższe samochody w zależnosci od liczby drzwi to te, które mają 4 drzwi, są one o 47 % droższe od średniej wcześniej podanej.

Dane wykresu
Średnia cena marca
Liczba ogłoszeń Honda Accord
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
26.816 zł
788
195
726
272
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.
Samochody Mieszkania Praca