mitula » Honda  » Accord

Ceny Honda Accord

Ceny pojazdów modelu Honda Accord bardzo znacząco wzrosły w ostatnich miesiącach. Obserwujemy bardzo silny wzrost cen pojazdów tego modelu.

Ostatnie 6 miesięcy
Średnia cena: 26 351,83 zł

Cena pojazdów model Honda Accord mocno wzrosła w ciągu ostatnich miesięcy. W pierwszym porównywanym miesiącu: Sierpnia, średnia cena aut wynosiła 21 585 zł. W kolejnym, (Września) odnotowano silny wzrost ceny do poziomu 27 470 zł. W kolejnych miesiącach (Października, Listopada) cena wzrosła średnio o 18 %, z 24 527,5 zł do 28 967,5 zł. W ostatnich dwóch miesiącach średnia cena utrzymała się na dość stabilnym poziomie, przechodząc ze średniej ceny wysokości 26 747,5 zł do 25 560,5 zł w miesiącach Grudnia i Stycznia.

Średnia cena samochodów modelu Honda Accord znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata 2005-2008, średnia cena była na poziomie 33 431 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 22 875 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 43 987 zł w ostatnim roku.

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Honda Accord w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 30 % tańsze od średniej ceny samochodów (26 812 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "mniej niż 10 000" kosztujące 26 051 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "50 000 - 100 000", są one o 58% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "100 000 - 200 000" , kosztujące 28 700 zł.

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny samochodów modelu: Honda Accord wg rodzaju paliwa widać, że "Benzyna" jest najbardziej kosztowny, a konkretnie o 6 % droższy od średniej (26 812 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej ekonomicznym jest: "Diesel" kosztujący ok. 30 661 zł. Droższy rodzaj paliwa to: "Diesel", o 14 % powyżej średniej, następnie: "Benzyna", z ceną rzędu 28 463 zł

Dane wykresu
Średnia cena stycznia
Liczba ogłoszeń Honda Accord
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
26 812 zł
1 033
231
941
322
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.
Samochody Mieszkania Praca