mitula » Honda  » Accord

Ceny Honda Accord

Ceny pojazdów modelu Honda Accord bardzo znacząco wzrosły w ostatnich miesiącach. Obserwujemy bardzo silny wzrost cen pojazdów tego modelu.

Ostatnie 6 miesięcy
Średnia cena: 38.511 zł

Cena pojazdów model Honda Accord mocno wzrosła w ciągu ostatnich miesięcy. W miesiącu: Sierpnia cena średnia samochodów wyniosła 32.418 zł, wzrastając w kolejnym miesiącu (Września) do 36.998 zł. W kolejnych miesiącach (Października, Listopada) cena wzrosła średnio o 16 %, z 34.708 zł do 40.212 zł. Cena średnia w ostatnich dwóch miesiącach, liczona na podstawie ceny z pierwszych czterech miesięcy (37.460 zł) i dwóch ostatnich (Grudnia, Stycznia)(40.613 zł) wzrosła o 8 %.

Średnia cena samochodów modelu Honda Accord znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata "przed 2000"-2014, średnia cena była na poziomie 51.874 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 7.200 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 102.705 zł w ostatnim roku.

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Honda Accord w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 61 % tańsze od średniej ceny samochodów (39.600 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "100 000 - 200 000" kosztujące 31.227 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "mniej niż 10 000", są one o 96% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "50 000 - 100 000" , kosztujące 46.265 zł.

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny samochodów modelu: Honda Accord wg rodzaju paliwa widać, że "Benzyna" jest najbardziej kosztowny, a konkretnie o 22 % droższy od średniej (39.600 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej ekonomicznym jest: "Diesel" kosztujący ok. 59.247 zł. Droższy rodzaj paliwa to: "Diesel", o 50 % powyżej średniej, następnie: "Benzyna", z ceną rzędu 48.461 zł

Obserwując wykres przedstawiający średnią cenę samochodów modelu Honda Accord według liczby drzwi można zaobserwować, że samochody o najniższej cenie to te, mające 4 drzwi, będące o 15 % tańsze od średniej pojazdów tego modelu (33.806 zł). Najdroższe samochody w zależnosci od liczby drzwi to te, które mają 5 drzwi, są one o 19 % droższe od średniej wcześniej podanej.

Dane wykresu
Średnia cena stycznia
Liczba ogłoszeń Honda Accord
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
39.600 zł
755
328
725
447
296
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.
Samochody Mieszkania Praca