mitula » Honda  » Accord

Ceny Honda Accord

Ceny pojazdów modelu Honda Accord odnotowały niewielki wzrost w ostatnich miesiącach. Obserwuje się ogólny wzrost cen pojazdów tego modelu.

Ostatnie 6 miesięcy
Średnia cena: 34.310 zł

Ceny pojazdów modelu Honda Accord odnotowały wzrost w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu: Maj cena średnia samochodów wyniosła 32.039 zł, wzrastając w kolejnym miesiącu (Czerwiec) do 34.641 zł. W następnych dwóch miesiącach średnia cena była dość stabilna, zmieniając sie minimalnie, z 33.340 zł na 32.598 zł. Cena średnia w ostatnich dwóch miesiącach, liczona na podstawie ceny z pierwszych czterech miesięcy (32.969 zł) i dwóch ostatnich (Wrzesień, Październik)(36.990 zł) wzrosła o 12 %.

Średnia cena samochodów modelu Honda Accord znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym okresie (lata "przed 2000" - "przed 2000"), cena średnia była na poziomie 7.315 zł. W czasie tym, ceny praktycznie nie ulegały zmianie. W kolejnych dwóch latach (2004, 2009) cena modelu znacznie wzrosła, o 418 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła aż o 30 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat. Procent obliczony na podstawie cen średnich z ostatnich 4 lat (53.979 zł) i ostatnich dwóch lat, 2011 i 2014 (70.030 zł).

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Honda Accord w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 59 % tańsze od średniej ceny samochodów (36.982 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "25 000 - 50 000" kosztujące 26.477 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "mniej niż 10 000", są one o 120% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "50 000 - 100 000" , kosztujące 40.722 zł.

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny samochodów modelu: Honda Accord wg rodzaju paliwa widać, że "Benzyna" jest najbardziej kosztowny, a konkretnie o 17 % droższy od średniej (36.982 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej ekonomicznym jest: "Diesel" kosztujący ok. 67.886 zł. Droższy rodzaj paliwa to: "Diesel", o 84 % powyżej średniej, następnie: "Benzyna", z ceną rzędu 43.150 zł

Obserwując wykres przedstawiający średnią cenę samochodów modelu Honda Accord według liczby drzwi można zaobserwować, że samochody o najniższej cenie to te, mające 4 drzwi, będące o 54 % tańsze od średniej pojazdów tego modelu (17.079 zł). Najtańsze auta w zależnosci od liczby drzwi to te, które mają 5 drzwi, są one o 1 % tańsze od średniej wcześniej podanej.

Dane wykresu
Średnia cena październik
Liczba ogłoszeń Honda Accord
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
36.982 zł
750
400
725
416
189
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.
Ogłoszenia modelu Honda Accord
Inne modele Honda
14.654 zł
23.747 zł
25.193 zł
25.291 zł
25.379 zł
29.057 zł
70.813 zł
Modele samochodów o podobnych cenach
34.045 zł
34.145 zł
34.930 zł
35.038 zł
35.099 zł
35.386 zł
35.457 zł
35.757 zł
35.847 zł
36.360 zł
36.768 zł
36.974 zł
37.032 zł
37.483 zł
37.544 zł
37.712 zł
38.177 zł
38.278 zł
38.793 zł
39.409 zł
Samochody Mieszkania Praca