mitula » Honda  » Accord

Ceny Honda Accord

Ceny pojazdów modelu Honda Accord niemal się nie zmieniły w ostatnich miesiącach. Obserwujemy stabilizację cen samochodów tego modelu.

Ostatnie 6 miesięcy
Średnia cena: 33.749 zł

Ceny samochodów modelu Honda Accord niemal nie ułegly zmianie w ciągu ostatnich miesięcy. W pierwszym badanym miesiącu: Kwiecień, średnia cena to 33.618 zł. Miesiąc Maj utrzymuje się na poziomie 32.039 zł. W następnych dwóch miesiącach średnia cena była dość stabilna, zmieniając sie minimalnie, z 32.828 zł na 33.710 zł. W ostatnich dwóch miesiącach średnia cena utrzymała się na dość stabilnym poziomie, przechodząc ze średniej ceny wysokości 33.269 zł do 34.708 zł w miesiącach Sierpień i Wrzesień.

Średnia cena samochodów modelu Honda Accord znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata "przed 2000"-2004, średnia cena była na poziomie 14.898 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 7.448 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 22.348 zł w ostatnim roku. W kolejnych dwóch latach (2009, 2010) cena modelu znacznie wzrosła, o 231 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła o 14 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat, porównujac ceny z ostatnich czterech lat przedziału (57.328 zł) i ostatnich dwóch lat, 2011 i 2014 (65.405 zł).

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Honda Accord w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 61 % tańsze od średniej ceny samochodów (36.998 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "100 000 - 200 000" kosztujące 26.622 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "mniej niż 10 000", są one o 98% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "50 000 - 100 000" , kosztujące 43.081 zł.

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny samochodów modelu: Honda Accord wg rodzaju paliwa widać, że "Benzyna" jest najbardziej kosztowny, a konkretnie o 19 % droższy od średniej (36.998 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej ekonomicznym jest: "Diesel" kosztujący ok. 78.998 zł. Droższy rodzaj paliwa to: "Diesel", o 114 % powyżej średniej, następnie: "Benzyna", z ceną rzędu 43.875 zł

Dane wykresu
Średnia cena wrzesień
Liczba ogłoszeń Honda Accord
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
36.998 zł
743
444
712
317
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.
Samochody Mieszkania Praca