mitula » Honda  » Accord

Ceny Honda Accord

Ceny pojazdów modelu Honda Accord nieco spadły w ostatnich miesiącach. Możemy mówić o ogólnym spadku cen pojazdów tego modelu.

Ostatnie 6 miesięcy
Średnia cena: 26 047,5 zł

Ceny samochodów modelu Honda Accord odnotowały spadek w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu: Listopada średnia cena aut wyniosła 29 502 zł. W kolejnym, Grudnia, cena znacząco spadła do 24 309 zł. W następnych dwóch miesiącach średnia cena była dość stabilna, zmieniając sie minimalnie, z 26 905,5 zł na 25 728 zł. W ostatnich dwóch miesiącach średnia cena utrzymała się na dość stabilnym poziomie, przechodząc ze średniej ceny wysokości 26 316,75 zł do 25 509 zł w miesiącach Marca i Kwietnia.

Średnia cena samochodów modelu Honda Accord znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata "przed 2000"-2004, średnia cena była na poziomie 13 855 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 5 512 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 22 198 zł w ostatnim roku. W kolejnych dwóch latach (2008, 2011) cena modelu znacznie wzrosła, o 210 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła o 7 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat, porównujac ceny z ostatnich czterech lat przedziału (46 337,75 zł) i ostatnich dwóch lat, 2012 i 2014 (49 735,5 zł).

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Honda Accord w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 50 % tańsze od średniej ceny samochodów (26 387 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "100 000 - 200 000" kosztujące 28 582 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "50 000 - 100 000", są one o 56% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "mniej niż 10 000" , kosztujące 32 425 zł.

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny samochodów modelu: Honda Accord wg rodzaju paliwa widać, że "Benzyna" jest najbardziej kosztowny, a konkretnie o 63 % droższy od średniej (26 387 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej ekonomicznym jest: "Diesel" kosztujący ok. 61 247 zł. Droższy rodzaj paliwa to: "Diesel", o 132 % powyżej średniej, następnie: "Benzyna", z ceną rzędu 42 921 zł

Dane wykresu
Średnia cena kwietnia
Liczba ogłoszeń Honda Accord
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
26 387 zł
1 031
548
953
258
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.
Samochody Mieszkania Praca