Ceny Alfa Romeo

Ceny pojazdów modelu Alfa Romeo niemal się nie zmieniły w ostatnich miesiącach. Obserwujemy stabilizację cen samochodów tego modelu.

214 599,83 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Alfa Romeo

Ceny samochodów modelu Alfa Romeo niemal nie ułegly zmianie w ciągu ostatnich miesięcy. W pierwszym badanym miesiącu: Listopada, średnia cena to 211 187 zł. Miesiąc Grudnia utrzymuje się na poziomie 213 667 zł. W następnych dwóch miesiącach średnia cena była dość stabilna, zmieniając sie minimalnie, z 212 427 zł na 219 718 zł. W ostatnich dwóch miesiącach średnia cena utrzymała się na dość stabilnym poziomie, przechodząc ze średniej ceny wysokości 216 072,5 zł do 211 654,5 zł w miesiącach Marca i Kwietnia.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Alfa Romeo znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata "przed 2000"-2016, średnia cena była na poziomie 20 296,67 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 7 764 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 64 710 zł w ostatnim roku. W kolejnych dwóch latach (2017, 2018) cena modelu znacznie wzrosła, o 428 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła aż o 29 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat. Procent obliczony na podstawie cen średnich z ostatnich 4 lat (150 815,5 zł) i ostatnich dwóch lat, 2019 i 2020 (194 561 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Alfa Romeo w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 92 % tańsze od średniej ceny samochodów (205 783 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "50 000 - 100 000" kosztujące 27 694 zł. Samochody najbardziej ekonomiczne w zależności od przebiegu to te, które mają: "mniej niż 10 000", bedące o 0% poniżej średniej, następnie pojazdy o przebiegu: "10 000 - 25 000" , kosztujące 69 335 zł

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Alfa Romeo wg rodzaju paliwa widać, że "Benzyna + LPG" są najtańsze, a dokładnie o 95 % poniżej średniej (205 783 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Gaz" kosztujący ok. 15 086 zł. Tańszy rodzaj paliwa to: "Benzyna", o 7 % poniżej średniej, następnie: "Diesel", z ceną rzędu 27 990 zł

Cena wg liczby drzwi

Na wykresie przedstawiającym informację o średniej cenie samochodów modelu Alfa Romeo wg liczby drzwi widać, że samochody mające 2 drzwi notują najniższą cenę i są o 96 % tańsze od średniej ceny tego modelu Alfa Romeo . Na drugim miejscu w kolejności plasują się samochody mające 3 drzwi, które kosztują średnio 16 145 zł. Samochody o najniższej średniej cenie, to samochody mające: 5 drzwi, są one o 60 % tańsze od średniej, następnie auta mające: 4 drzwi, kosztujące 30 961 zł.

Dane wykresu
Średnia cena kwietnia
Liczba ogłoszeń Alfa Romeo
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
205 783 zł
12 037
12 037
6 780
3 568
5 113
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.