Ceny Mercedes Benz

Ceny pojazdów modelu Mercedes Benz odnotowały niewielki wzrost w ostatnich miesiącach. Obserwuje się ogólny wzrost cen pojazdów tego modelu.

498 844,83 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Mercedes Benz

Ceny pojazdów modelu Mercedes Benz odnotowały wzrost w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu: Marca cena średnia samochodów wyniosła 465 722 zł, wzrastając w kolejnym miesiącu (Kwietnia) do 517 854 zł. W kolejnych miesiącach (Maja, Czerwca) cena wzrosła średnio o 16 %, z 491 788 zł do 569 026,5 zł. W ostatnich dwóch miesiącach, cena średnia spadła aż o -18 % w porównaniu do ceny z poprzednich czterech miesięcy, zmieniając się z 530 407,25 zł na 435 720 zł.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Mercedes Benz znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata "przed 2000"-2017, średnia cena była na poziomie 45 701,74 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 27 959 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 142 303 zł w ostatnim roku. W kolejnych dwóch latach (2018, 2019) cena modelu znacznie wzrosła, o 253 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła aż o 21 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat. Procent obliczony na podstawie cen średnich z ostatnich 4 lat (204 928,75 zł) i ostatnich dwóch lat, 2020 i 2021 (248 530,5 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Mercedes Benz w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 81 % tańsze od średniej ceny samochodów (425 220 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "100 000 - 200 000" kosztujące 157 527 zł. Samochody najbardziej ekonomiczne w zależności od przebiegu to te, które mają: "mniej niż 10 000", bedące o 19% poniżej średniej, następnie pojazdy o przebiegu: "50 000 - 100 000" , kosztujące 213 249 zł

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Mercedes Benz wg rodzaju paliwa widać, że "Gaz" są najtańsze, a dokładnie o 95 % poniżej średniej (425 220 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Hybryda" kosztujący ok. 179 549 zł. Tańszy rodzaj paliwa to: "Benzyna", o 13 % poniżej średniej, następnie: "Diesel", z ceną rzędu 284 856 zł

Cena wg liczby drzwi

Na wykresie przedstawiającym informację o średniej cenie samochodów modelu Mercedes Benz wg liczby drzwi widać, że samochody mające 2 drzwi notują najniższą cenę i są o 84 % tańsze od średniej ceny tego modelu Mercedes Benz . Na drugim miejscu w kolejności plasują się samochody mające 3 drzwi, które kosztują średnio 70 848 zł. Samochody o najniższej średniej cenie, to samochody mające: 4 drzwi, są one o 40 % tańsze od średniej, następnie auta mające: 5 drzwi, kosztujące 239 957 zł.

Dane wykresu
Średnia cena sierpnia
Liczba ogłoszeń Mercedes Benz
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
425 220 zł
90 463
90 463
28 566
12 237
18 091
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.