Ceny Mercedes Benz

Ceny pojazdów modelu Mercedes Benz bardzo znacząco wzrosły w ostatnich miesiącach. Obserwujemy bardzo silny wzrost cen pojazdów tego modelu.

546 928,67 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Mercedes Benz

Cena pojazdów model Mercedes Benz mocno wzrosła w ciągu ostatnich miesięcy. W miesiącu: Stycznia cena średnia samochodów wyniosła 485 857 zł, wzrastając w kolejnym miesiącu (Lutego) do 541 370 zł. Miesiące MES1! i !MES2 charakteryzowały się średnim wzrostem cen z 513 613,5 zł do 566 550 zł . W ostatnich dwóch miesiącach średnia cena utrzymała się na dość stabilnym poziomie, przechodząc ze średniej ceny wysokości 540 081,75 zł do 560 622,5 zł w miesiącach Maja i Czerwca.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Mercedes Benz znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata "przed 2000"-2018, średnia cena była na poziomie 64 364,75 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 38 916 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 239 819 zł w ostatnim roku. W kolejnych dwóch latach (2019, 2020) cena modelu znacznie wzrosła, o 192 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła aż o 29 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat. Procent obliczony na podstawie cen średnich z ostatnich 4 lat (264 824,75 zł) i ostatnich dwóch lat, 2021 i 2022 (341 492,5 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Mercedes Benz w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 81 % tańsze od średniej ceny samochodów (544 792 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "100 000 - 200 000" kosztujące 181 281 zł. Samochody najbardziej ekonomiczne w zależności od przebiegu to te, które mają: "mniej niż 10 000", bedące o 18% poniżej średniej, następnie pojazdy o przebiegu: "50 000 - 100 000" , kosztujące 275 151 zł

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Mercedes Benz wg rodzaju paliwa widać, że "Gaz" są najtańsze, a dokładnie o 96 % poniżej średniej (544 792 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Hybryda" kosztujący ok. 234 239 zł. Tańszy rodzaj paliwa to: "Benzyna", o 10 % poniżej średniej, następnie: "Diesel", z ceną rzędu 313 223 zł

Cena wg liczby drzwi

Na wykresie przedstawiającym informację o średniej cenie samochodów modelu Mercedes Benz wg liczby drzwi widać, że samochody mające 2 drzwi notują najniższą cenę i są o 86 % tańsze od średniej ceny tego modelu Mercedes Benz . Na drugim miejscu w kolejności plasują się samochody mające 3 drzwi, które kosztują średnio 93 312 zł. Samochody o najniższej średniej cenie, to samochody mające: 5 drzwi, są one o 59 % tańsze od średniej, następnie auta mające: 4 drzwi, kosztujące 222 939 zł.

Dane wykresu
Średnia cena czerwca
Liczba ogłoszeń Mercedes Benz
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
544 792 zł
86 907
86 907
26 376
11 080
16 441
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.