Ceny Nissan

Ceny pojazdów modelu Nissan niemal się nie zmieniły w ostatnich miesiącach. Obserwujemy stabilizację cen samochodów tego modelu.

156 653 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Nissan

Ceny samochodów modelu Nissan niemal nie ułegly zmianie w ciągu ostatnich miesięcy. W pierwszym badanym miesiącu: Lutego, średnia cena to 159 520 zł. Miesiąc Marca utrzymuje się na poziomie 153 943 zł. W następnych dwóch miesiącach średnia cena była dość stabilna, zmieniając sie minimalnie, z 156 731,5 zł na 152 622 zł. W ostatnich dwóch miesiącach średnia cena utrzymała się na dość stabilnym poziomie, przechodząc ze średniej ceny wysokości 154 676,75 zł do 160 605,5 zł w miesiącach Czerwca i Lipca.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Nissan znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata "przed 2000"-2018, średnia cena była na poziomie 32 222,45 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 7 722 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 91 639 zł w ostatnim roku. W kolejnych dwóch latach (2019, 2020) cena modelu znacznie wzrosła, o 190 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła aż o 19 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat. Procent obliczony na podstawie cen średnich z ostatnich 4 lat (114 559,75 zł) i ostatnich dwóch lat, 2021 i 2022 (135 808,5 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Nissan w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 78 % tańsze od średniej ceny samochodów (161 800 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "100 000 - 200 000" kosztujące 75 914 zł. Samochody najbardziej ekonomiczne w zależności od przebiegu to te, które mają: "mniej niż 10 000", bedące o 4% poniżej średniej, następnie pojazdy o przebiegu: "10 000 - 25 000" , kosztujące 126 023 zł

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Nissan wg rodzaju paliwa widać, że "Gaz" są najtańsze, a dokładnie o 82 % poniżej średniej (161 800 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Diesel" kosztujący ok. 93 895 zł. Tańszy rodzaj paliwa to: "Hybryda", o 14 % poniżej średniej, następnie: "Benzyna", z ceną rzędu 138 415 zł

Cena wg liczby drzwi

Na wykresie przedstawiającym informację o średniej cenie samochodów modelu Nissan wg liczby drzwi widać, że samochody mające 2 drzwi notują najniższą cenę i są o 82 % tańsze od średniej ceny tego modelu Nissan . Na drugim miejscu w kolejności plasują się samochody mające 3 drzwi, które kosztują średnio 35 023 zł. Samochody o najniższej średniej cenie, to samochody mające: 5 drzwi, są one o 8 % tańsze od średniej, następnie auta mające: 4 drzwi, kosztujące 124 455 zł.

Dane wykresu
Średnia cena lipca
Liczba ogłoszeń Nissan
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
161 800 zł
36 857
36 857
14 820
7 039
6 224
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.
Inne modele Nissan
5 447 zł
6 037 zł
8 800 zł
9 525 zł
13 489 zł
17 878 zł
22 390 zł
23 460 zł
28 573 zł
35 050 zł
38 571 zł
38 683 zł
43 814 zł
49 097 zł
72 631 zł
85 070 zł
90 557 zł
146 055 zł
151 300 zł
406 667 zł