Ceny Volkswagen

Ceny pojazdów modelu Volkswagen odnotowały niewielki wzrost w ostatnich miesiącach. Obserwuje się ogólny wzrost cen pojazdów tego modelu.

256 014,17 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Volkswagen

Ceny pojazdów modelu Volkswagen odnotowały wzrost w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W pierwszym badanym miesiącu: Października, średnia cena to 235 932 zł. Miesiąc Listopada utrzymuje się na poziomie 244 549 zł. Miesiące MES1! i !MES2 charakteryzowały się średnim wzrostem cen z 240 240,5 zł do 258 349,5 zł . Cena średnia w ostatnich dwóch miesiącach, liczona na podstawie ceny z pierwszych czterech miesięcy (249 295 zł) i dwóch ostatnich (Lutego, Marca)(269 452,5 zł) wzrosła o 8 %.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Volkswagen znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata "przed 2000"-2016, średnia cena była na poziomie 37 925,83 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 13 853 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 103 034 zł w ostatnim roku. W kolejnych dwóch latach (2017, 2018) cena modelu znacznie wzrosła, o 181 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła aż o 33 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat. Procent obliczony na podstawie cen średnich z ostatnich 4 lat (159 499 zł) i ostatnich dwóch lat, 2019 i 2020 (212 549,5 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Volkswagen w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 78 % tańsze od średniej ceny samochodów (269 816 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "100 000 - 200 000" kosztujące 99 675 zł. Samochody najbardziej ekonomiczne w zależności od przebiegu to te, które mają: "mniej niż 10 000", bedące o 3% poniżej średniej, następnie pojazdy o przebiegu: "10 000 - 25 000" , kosztujące 121 689 zł

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Volkswagen wg rodzaju paliwa widać, że "Benzyna + LPG" są najtańsze, a dokładnie o 98 % poniżej średniej (269 816 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Gaz" kosztujący ok. 10 807 zł. Tańszy rodzaj paliwa to: "Diesel", o 5 % poniżej średniej, następnie: "Benzyna", z ceną rzędu 184 084 zł

Cena wg liczby drzwi

Na wykresie przedstawiającym informację o średniej cenie samochodów modelu Volkswagen wg liczby drzwi widać, że samochody mające 3 drzwi notują najniższą cenę i są o 85 % tańsze od średniej ceny tego modelu Volkswagen . Na drugim miejscu w kolejności plasują się samochody mające 2 drzwi, które kosztują średnio 73 978 zł. Samochody o najniższej średniej cenie, to samochody mające: 5 drzwi, są one o 12 % tańsze od średniej, następnie auta mające: 4 drzwi, kosztujące 197 746 zł.

Dane wykresu
Średnia cena marca
Liczba ogłoszeń Volkswagen
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
269 816 zł
526 658
526 658
143 634
79 956
95 756
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.