Ceny Chevrolet Cruze

Ceny pojazdów modelu Chevrolet Cruze odnotowały niewielki wzrost w ostatnich miesiącach. Obserwuje się ogólny wzrost cen pojazdów tego modelu.

27 002,33 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Chevrolet Cruze

Ceny pojazdów modelu Chevrolet Cruze odnotowały wzrost w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu: Października cena średnia samochodów wyniosła 24 894 zł, wzrastając w kolejnym miesiącu (Listopada) do 26 978 zł. Miesiące MES1! i !MES2 charakteryzowały się średnim wzrostem cen z 25 936 zł do 27 415 zł . W ostatnich dwóch miesiącach średnia cena utrzymała się na dość stabilnym poziomie, przechodząc ze średniej ceny wysokości 26 675,5 zł do 27 656 zł w miesiącach Lutego i Marca.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Chevrolet Cruze znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W ciągu całego badanego okresu w latach od 2009 do 2010, średnia cena wynosiła 20 095 zł. Można zauważyc wzrost ceny notowanej w pierwszym badanym roku (19 394 zł) w porównaniu z ceną odnotowaną w ostatnim badanym roku (20 796 zł). W kolejnych dwóch latach (2011, 2012) cena modelu znacznie wzrosła, o 26 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła o 6 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat, porównujac ceny z ostatnich czterech lat przedziału (26 811,5 zł) i ostatnich dwóch lat, 2013 i 2014 (28 288 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Chevrolet Cruze w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 34 % tańsze od średniej ceny samochodów (27 490 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "100 000 - 200 000" kosztujące 26 129 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "25 000 - 50 000", są one o 10% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "50 000 - 100 000" , kosztujące 27 180 zł.

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Chevrolet Cruze wg rodzaju paliwa widać, że "Diesel" są najtańsze, a dokładnie o 25 % poniżej średniej (27 490 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Gaz" kosztujący ok. 22 926 zł. Tańszy rodzaj paliwa to: "Benzyna", o 2 % poniżej średniej, następnie: "Benzyna + LPG", z ceną rzędu 24 266 zł

Cena wg liczby drzwi

Obserwując wykres przedstawiający średnią cenę samochodów modelu Chevrolet Cruze według liczby drzwi można zaobserwować, że samochody o najniższej cenie to te, mające 4 drzwi, będące o 16 % tańsze od średniej pojazdów tego modelu (23 062 zł). Najtańsze auta w zależnosci od liczby drzwi to te, które mają 5 drzwi, są one o 14 % tańsze od średniej wcześniej podanej.

Dane wykresu
Średnia cena marca
Liczba ogłoszeń Chevrolet Cruze
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
27 490 zł
564
564
430
500
243
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.