Ceny Citroën Jumper

Ceny pojazdów modelu Citroën Jumper odnotowały niewielki wzrost w ostatnich miesiącach. Obserwuje się ogólny wzrost cen pojazdów tego modelu.

39 050,17 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Citroën Jumper

Ceny pojazdów modelu Citroën Jumper odnotowały wzrost w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W pierwszym badanym miesiącu: Września, średnia cena to 36 800 zł. Miesiąc Października utrzymuje się na poziomie 38 160 zł. Miesiące MES1! i !MES2 charakteryzowały się średnim wzrostem cen z 37 480 zł do 39 950,5 zł . W ostatnich dwóch miesiącach średnia cena utrzymała się na dość stabilnym poziomie, przechodząc ze średniej ceny wysokości 38 715,25 zł do 39 720 zł w miesiącach Stycznia i Lutego.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Citroën Jumper znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym okresie (lata 2004 - 2004), cena średnia była na poziomie 7 510 zł. W czasie tym, ceny praktycznie nie ulegały zmianie. W kolejnych dwóch latach (2007, 2015) cena modelu znacznie wzrosła, o 429 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła aż o 19 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat. Procent obliczony na podstawie cen średnich z ostatnich 4 lat (49 173,25 zł) i ostatnich dwóch lat, 2016 i 2018 (58 581,5 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Citroën Jumper w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 51 % tańsze od średniej ceny samochodów (38 185 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "100 000 - 200 000" kosztujące 49 804 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "mniej niż 10 000", są one o 231% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "100 000 - 200 000" , kosztujące 49 804 zł.

Cena wg liczby drzwi

Obserwując wykres przedstawiający średnią cenę samochodów modelu Citroën Jumper według liczby drzwi można zaobserwować, że samochody o najniższej cenie to te, mające 4 drzwi, będące o 39 % tańsze od średniej pojazdów tego modelu (23 184 zł). Najdroższe samochody w zależnosci od liczby drzwi to te, które mają 5 drzwi, są one o 19 % droższe od średniej wcześniej podanej.

Dane wykresu
Średnia cena lutego
Liczba ogłoszeń Citroën Jumper
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
38 185 zł
48
27
45
28
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.