Ceny Ford Mondeo

Ceny pojazdów modelu Ford Mondeo niemal się nie zmieniły w ostatnich miesiącach. Obserwujemy stabilizację cen samochodów tego modelu.

89 875,33 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Ford Mondeo

Ceny samochodów modelu Ford Mondeo niemal nie ułegly zmianie w ciągu ostatnich miesięcy. W pierwszym badanym miesiącu: Sierpnia, średnia cena to 89 264 zł. Miesiąc Września utrzymuje się na poziomie 86 489 zł. W następnych dwóch miesiącach średnia cena była dość stabilna, zmieniając sie minimalnie, z 87 876,5 zł na 91 870 zł. W ostatnich dwóch miesiącach średnia cena utrzymała się na dość stabilnym poziomie, przechodząc ze średniej ceny wysokości 89 873,25 zł do 89 879,5 zł w miesiącach Grudnia i Stycznia.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Ford Mondeo znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata "przed 2000"-2016, średnia cena była na poziomie 19 189,61 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 3 490 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 54 410 zł w ostatnim roku. W kolejnych dwóch latach (2017, 2018) cena modelu znacznie wzrosła, o 250 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła o 11 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat, porównujac ceny z ostatnich czterech lat przedziału (75 716,25 zł) i ostatnich dwóch lat, 2019 i 2020 (84 283,5 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Ford Mondeo w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "mniej niż 10 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 84 % tańsze od średniej ceny samochodów (86 397 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "więcej niż 200 000" kosztujące 39 728 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "25 000 - 50 000", są one o 0% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "50 000 - 100 000" , kosztujące 84 670 zł.

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Ford Mondeo wg rodzaju paliwa widać, że "Gaz" są najtańsze, a dokładnie o 80 % poniżej średniej (86 397 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Benzyna" kosztujący ok. 46 628 zł. Droższy rodzaj paliwa to: "Hybryda", o 15 % powyżej średniej, następnie: "Diesel", z ceną rzędu 75 629 zł

Cena wg liczby drzwi

Obserwując wykres przedstawiający średnią cenę samochodów modelu Ford Mondeo według liczby drzwi można zaobserwować, że samochody o najniższej cenie to te, mające 5 drzwi, będące o 57 % tańsze od średniej pojazdów tego modelu (37 042 zł). Najtańsze auta w zależnosci od liczby drzwi to te, które mają 4 drzwi, są one o 42 % tańsze od średniej wcześniej podanej.

Dane wykresu
Średnia cena stycznia
Liczba ogłoszeń Ford Mondeo
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
86 397 zł
4 344
4 344
2 990
2 315
1 359
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.