Ceny Ford Mustang

Ceny pojazdów modelu Ford Mustang nieco spadły w ostatnich miesiącach. Możemy mówić o ogólnym spadku cen pojazdów tego modelu.

174 293 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Ford Mustang

Ceny samochodów modelu Ford Mustang odnotowały spadek w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu: Września średnia cena aut wyniosła 193 731 zł. W kolejnym, Października, cena znacząco spadła do 164 218 zł. W następnych dwóch miesiącach średnia cena była dość stabilna, zmieniając sie minimalnie, z 178 974,5 zł na 179 108 zł. W ostatnich dwóch miesiącach, cena obniżyła się w porównaniu do średniej z okresu poprzedniego o -8 %, spadając w miesiącach: Stycznia i Lutego z 179 041,25 zł do 164 796,5 zł.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Ford Mustang znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym okresie (lata 2015 - 2015), cena średnia była na poziomie 82 132 zł. W czasie tym, ceny praktycznie nie ulegały zmianie. W kolejnych dwóch latach (2016, 2018) cena modelu znacznie wzrosła, o 63 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła aż o 24 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat. Procent obliczony na podstawie cen średnich z ostatnich 4 lat (176 485,75 zł) i ostatnich dwóch lat, 2019 i 2020 (218 870,5 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Ford Mustang w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "100 000 - 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 66 % tańsze od średniej ceny samochodów (156 334 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "więcej niż 200 000" kosztujące 83 100 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "mniej niż 10 000", są one o 38% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "10 000 - 25 000" , kosztujące 142 577 zł.

Cena wg liczby drzwi

Obserwując wykres przedstawiający średnią cenę samochodów modelu Ford Mustang według liczby drzwi można zaobserwować, że samochody o najniższej cenie to te, mające 3 drzwi, będące o 30 % tańsze od średniej pojazdów tego modelu (108 823 zł). Najtańsze auta w zależnosci od liczby drzwi to te, które mają 2 drzwi, są one o 6 % tańsze od średniej wcześniej podanej.

Dane wykresu
Średnia cena lutego
Liczba ogłoszeń Ford Mustang
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
156 334 zł
221
138
221
107
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.