Ceny Mercedes Benz AMG

Ceny pojazdów modelu Mercedes Benz AMG odnotowały niewielki wzrost w ostatnich miesiącach. Obserwuje się ogólny wzrost cen pojazdów tego modelu.

302 714,67 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Mercedes Benz AMG

Ceny pojazdów modelu Mercedes Benz AMG odnotowały wzrost w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W pierwszym badanym miesiącu: Lipca, średnia cena to 277 583 zł. Miesiąc Sierpnia utrzymuje się na poziomie 271 338 zł. W kolejnych miesiącach (Września, Października) cena wzrosła średnio o 15 %, z 274 460,5 zł do 316 506,5 zł. Cena średnia w ostatnich dwóch miesiącach, liczona na podstawie ceny z pierwszych czterech miesięcy (295 483,5 zł) i dwóch ostatnich (Listopada, Grudnia)(317 177 zł) wzrosła o 7 %.

Dane wykresu
Średnia cena grudnia
Liczba ogłoszeń Mercedes Benz AMG
339 059 zł
9
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.