Ceny Mercedes Benz AMG

Ceny pojazdów modelu Mercedes Benz AMG bardzo znacząco wzrosły w ostatnich miesiącach. Obserwujemy bardzo silny wzrost cen pojazdów tego modelu.

367 768,83 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Mercedes Benz AMG

Cena pojazdów model Mercedes Benz AMG mocno wzrosła w ciągu ostatnich miesięcy. W pierwszym porównywanym miesiącu: Stycznia, średnia cena aut wynosiła 259 614 zł. W kolejnym, (Lutego) odnotowano silny wzrost ceny do poziomu 365 726 zł. W kolejnych miesiącach (Marca, Kwietnia) cena wzrosła średnio o 20 %, z 312 670 zł do 375 987,5 zł. Cena średnia wzrosła o 20 % w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, z 344 328,75 zł w czterech ostatnich i 414 649 zł w dwóch ostatnich miesiącach, Maja i Czerwca.

Cena wg rocznika

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny samochodów modelu: Mercedes Benz AMG wg rodzaju paliwa widać, że "Elektryczny" jest najbardziej kosztowny, a konkretnie o 4 % droższy od średniej (418 924 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej ekonomicznym jest: "Benzyna" kosztujący ok. 438 247 zł. Droższy rodzaj paliwa to: "Benzyna", o 5 % powyżej średniej, następnie: "Elektryczny", z ceną rzędu 435 513 zł

Dane wykresu
Średnia cena czerwca
Liczba ogłoszeń Mercedes Benz AMG
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
418 924 zł
21
13
17
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.