Ceny Mercedes Benz A Class

Ceny pojazdów modelu Mercedes Benz A Class mocno spadły w ubiegłych miesiącach. Odnotowuje się zatem silny spadek cen samochodów tego modelu.

48 017,6 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Mercedes Benz A Class

Ceny pojazdów modelu Mercedes Benz A Class Odnotowały silny spadek w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W pierwszym badanym miesiącu: Kwietnia, średnia cena to 56 148 zł. Miesiąc Maja utrzymuje się na poziomie 55 437 zł. W kolejnych dwóch miesiącach cena spadła o -31 % w porównaniu do poprzednich dwóch miesięcy. W ostatnich dwóch miesiącach, cena średnia spadła aż o -45 % w porównaniu do ceny z poprzednich czterech miesięcy, zmieniając się z 47 064,25 zł na 25 915,5 zł.

Dane wykresu
Średnia cena września
Liczba ogłoszeń Mercedes Benz A Class
Brak danych
0
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.