Ceny Mercedes Benz A Class

Ceny pojazdów modelu Mercedes Benz A Class bardzo znacząco wzrosły w ostatnich miesiącach. Obserwujemy bardzo silny wzrost cen pojazdów tego modelu.

72 372,5 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Mercedes Benz A Class

Cena pojazdów model Mercedes Benz A Class mocno wzrosła w ciągu ostatnich miesięcy. W pierwszym porównywanym miesiącu: Listopada, średnia cena aut wynosiła 33 017 zł. W kolejnym, (Grudnia) odnotowano silny wzrost ceny do poziomu 53 402 zł. W kolejnych miesiącach (Stycznia, Lutego) cena wzrosła średnio o 74 %, z 43 209,5 zł do 75 241,5 zł. Cena średnia wzrosła o 67 % w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, z 59 225,5 zł w czterech ostatnich i 98 666,5 zł w dwóch ostatnich miesiącach, Marca i Kwietnia.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Mercedes Benz A Class znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata "przed 2000"-2018, średnia cena była na poziomie 29 696,19 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 4 425 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 110 013 zł w ostatnim roku. W kolejnych dwóch latach (2019, 2020) cena modelu znacznie wzrosła, o 341 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła aż o 21 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat. Procent obliczony na podstawie cen średnich z ostatnich 4 lat (164 988 zł) i ostatnich dwóch lat, 2021 i 2022 (199 035 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Mercedes Benz A Class w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 93 % tańsze od średniej ceny samochodów (93 150 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "100 000 - 200 000" kosztujące 15 727 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "10 000 - 25 000", są one o 63% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "mniej niż 10 000" , kosztujące 143 942 zł.

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Mercedes Benz A Class wg rodzaju paliwa widać, że "Diesel" są najtańsze, a dokładnie o 83 % poniżej średniej (93 150 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Benzyna" kosztujący ok. 65 412 zł. Droższy rodzaj paliwa to: "Hybryda", o 113 % powyżej średniej, następnie: "Benzyna", z ceną rzędu 65 412 zł

Cena wg liczby drzwi

Na wykresie przedstawiającym informację o średniej cenie samochodów modelu Mercedes Benz A Class wg liczby drzwi widać, że samochody mające 2 drzwi notują najniższą cenę i są o 90 % tańsze od średniej ceny tego modelu Mercedes Benz A Class. Na drugim miejscu w kolejności plasują się samochody mające 5 drzwi, które kosztują średnio 22 229 zł. Najtańsze auta w zależnosci od liczby drzwi to te, które mają 4 drzwi, są one o 50 % tańsze od średniej wcześniej podanej.

Dane wykresu
Średnia cena kwietnia
Liczba ogłoszeń Mercedes Benz A Class
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
93 150 zł
698
539
698
602
277
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.