Ceny Mercedes Benz B Class

Ceny pojazdów modelu Mercedes Benz B Class odnotowały niewielki wzrost w ostatnich miesiącach. Obserwuje się ogólny wzrost cen pojazdów tego modelu.

32 607,17 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Mercedes Benz B Class

Ceny pojazdów modelu Mercedes Benz B Class odnotowały wzrost w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu: Listopada cena średnia samochodów wyniosła 30 321 zł, wzrastając w kolejnym miesiącu (Grudnia) do 32 526 zł. Miesiące MES1! i !MES2 charakteryzowały się średnim wzrostem cen z 31 423,5 zł do 35 272,5 zł . W ostatnich dwóch miesiącach, cena obniżyła się w porównaniu do średniej z okresu poprzedniego o -7 %, spadając w miesiącach: Marca i Kwietnia z 33 348 zł do 31 125,5 zł.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Mercedes Benz B Class znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata 2006-2008, średnia cena była na poziomie 19 566,33 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 18 000 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 21 132 zł w ostatnim roku. W kolejnych dwóch latach (2009, 2010) cena modelu znacznie wzrosła, o 37 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła aż o 19 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat. Procent obliczony na podstawie cen średnich z ostatnich 4 lat (32 995,25 zł) i ostatnich dwóch lat, 2011 i 2012 (39 193,5 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Mercedes Benz B Class w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 25 % tańsze od średniej ceny samochodów (29 031 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "100 000 - 200 000" kosztujące 25 987 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "50 000 - 100 000", są one o 113% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "100 000 - 200 000" , kosztujące 25 987 zł.

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Mercedes Benz B Class wg rodzaju paliwa widać, że "Diesel" są najtańsze, a dokładnie o 9 % poniżej średniej (29 031 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Benzyna" kosztujący ok. 37 813 zł. Droższy rodzaj paliwa to: "Benzyna", o 30 % powyżej średniej, następnie: "Diesel", z ceną rzędu 26 339 zł

Dane wykresu
Średnia cena kwietnia
Liczba ogłoszeń Mercedes Benz B Class
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
29 031 zł
81
64
76
78
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.