Ceny Mercedes Benz CLS Class

Ceny pojazdów modelu Mercedes Benz CLS Class bardzo znacząco wzrosły w ostatnich miesiącach. Obserwujemy bardzo silny wzrost cen pojazdów tego modelu.

105 019,67 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Mercedes Benz CLS Class

Cena pojazdów model Mercedes Benz CLS Class mocno wzrosła w ciągu ostatnich miesięcy. W pierwszym porównywanym miesiącu: Lipca, średnia cena aut wynosiła 83 048 zł. W kolejnym, (Sierpnia) odnotowano silny wzrost ceny do poziomu 99 376 zł. W kolejnych dwóch miesiącach cena spadła o -17 % w porównaniu do poprzednich dwóch miesięcy. Cena średnia wzrosła o 78 % w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, z 83 454,5 zł w czterech ostatnich i 148 150 zł w dwóch ostatnich miesiącach, Listopada i Grudnia.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Mercedes Benz CLS Class znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata 2011-2021, średnia cena była na poziomie 274 437,66 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 117 067 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 345 575 zł w ostatnim roku.

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Mercedes Benz CLS Class w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 72 % tańsze od średniej ceny samochodów (162 618 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "100 000 - 200 000" kosztujące 92 117 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "10 000 - 25 000", są one o 125% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "mniej niż 10 000" , kosztujące 345 462 zł.

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Mercedes Benz CLS Class wg rodzaju paliwa widać, że "Benzyna" są najtańsze, a dokładnie o 4 % poniżej średniej (162 618 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Diesel" kosztujący ok. 174 440 zł. Droższy rodzaj paliwa to: "Diesel", o 7 % powyżej średniej, następnie: "Benzyna", z ceną rzędu 155 882 zł

Dane wykresu
Średnia cena grudnia
Liczba ogłoszeń Mercedes Benz CLS Class
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
162 618 zł
55
21
55
54
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.