Ceny Mercedes Benz CLS Class

Ceny pojazdów modelu Mercedes Benz CLS Class nieco spadły w ostatnich miesiącach. Możemy mówić o ogólnym spadku cen pojazdów tego modelu.

144 629,5 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Mercedes Benz CLS Class

Ceny samochodów modelu Mercedes Benz CLS Class odnotowały spadek w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W pierwszym badanym miesiącu: Stycznia, średnia cena to 159 148 zł. Miesiąc Lutego utrzymuje się na poziomie 166 618 zł. W następnych dwóch miesiącach średnia cena była dość stabilna, zmieniając sie minimalnie, z 162 883 zł na 155 495,5 zł. W ostatnich dwóch miesiącach, cena średnia spadła aż o -27 % w porównaniu do ceny z poprzednich czterech miesięcy, zmieniając się z 159 189,25 zł na 115 510 zł.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Mercedes Benz CLS Class znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata 2007-2012, średnia cena była na poziomie 97 691,5 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 48 133 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 147 250 zł w ostatnim roku. W kolejnych dwóch latach (2013, 2014) cena modelu znacznie wzrosła, o 28 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła aż o 31 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat. Procent obliczony na podstawie cen średnich z ostatnich 4 lat (181 591 zł) i ostatnich dwóch lat, 2015 i 2022 (238 255,5 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Mercedes Benz CLS Class w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 51 % tańsze od średniej ceny samochodów (106 982 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "50 000 - 100 000" kosztujące 119 780 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "mniej niż 10 000", są one o 160% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "100 000 - 200 000" , kosztujące 143 211 zł.

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Mercedes Benz CLS Class wg rodzaju paliwa widać, że "Benzyna" są najtańsze, a dokładnie o 6 % poniżej średniej (106 982 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Diesel" kosztujący ok. 113 038 zł. Droższy rodzaj paliwa to: "Diesel", o 6 % powyżej średniej, następnie: "Benzyna", z ceną rzędu 100 381 zł

Dane wykresu
Średnia cena czerwca
Liczba ogłoszeń Mercedes Benz CLS Class
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
106 982 zł
61
32
61
58
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.