Ceny Mercedes Benz C Class

Ceny pojazdów modelu Mercedes Benz C Class odnotowały niewielki wzrost w ostatnich miesiącach. Obserwuje się ogólny wzrost cen pojazdów tego modelu.

85 244,67 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Mercedes Benz C Class

Ceny pojazdów modelu Mercedes Benz C Class odnotowały wzrost w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W pierwszym porównywanym miesiącu: Stycznia, średnia cena aut wynosiła 78 123 zł. W kolejnym, (Lutego) odnotowano silny wzrost ceny do poziomu 93 825 zł. W następnych dwóch miesiącach średnia cena była dość stabilna, zmieniając sie minimalnie, z 85 974 zł na 83 584,5 zł. W ostatnich dwóch miesiącach średnia cena utrzymała się na dość stabilnym poziomie, przechodząc ze średniej ceny wysokości 84 779,25 zł do 86 175,5 zł w miesiącach Maja i Czerwca.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Mercedes Benz C Class znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata "przed 2000"-2016, średnia cena była na poziomie 30 187,05 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 10 214 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 87 592 zł w ostatnim roku. W kolejnych dwóch latach (2017, 2018) cena modelu znacznie wzrosła, o 359 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła aż o 25 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat. Procent obliczony na podstawie cen średnich z ostatnich 4 lat (184 000,25 zł) i ostatnich dwóch lat, 2020 i 2021 (229 525 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Mercedes Benz C Class w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 73 % tańsze od średniej ceny samochodów (83 048 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "mniej niż 10 000" kosztujące 35 506 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "10 000 - 25 000", są one o 132% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "50 000 - 100 000" , kosztujące 114 733 zł.

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Mercedes Benz C Class wg rodzaju paliwa widać, że "Benzyna + LPG" są najtańsze, a dokładnie o 82 % poniżej średniej (83 048 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Gaz" kosztujący ok. 21 233 zł. Tańszy rodzaj paliwa to: "Benzyna", o 32 % poniżej średniej, następnie: "Diesel", z ceną rzędu 34 069 zł

Cena wg liczby drzwi

Na wykresie przedstawiającym informację o średniej cenie samochodów modelu Mercedes Benz C Class wg liczby drzwi widać, że samochody mające 4 drzwi notują najniższą cenę i są o 45 % tańsze od średniej ceny tego modelu Mercedes Benz C Class. Na drugim miejscu w kolejności plasują się samochody mające 5 drzwi, które kosztują średnio 46 523 zł. Samochody o najwyższej cenie to te, które mają 2 drzwi, są one o 25 % droższe od średniej, następnie samochody mające: 3 drzwi, kosztujące 67 922 zł.

Dane wykresu
Średnia cena czerwca
Liczba ogłoszeń Mercedes Benz C Class
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
83 048 zł
690
520
690
635
506
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.