Ceny Mercedes Benz Citan

Ceny pojazdów modelu Mercedes Benz Citan bardzo znacząco wzrosły w ostatnich miesiącach. Obserwujemy bardzo silny wzrost cen pojazdów tego modelu.

57 025,33 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Mercedes Benz Citan

Cena pojazdów model Mercedes Benz Citan mocno wzrosła w ciągu ostatnich miesięcy. W miesiącu: Listopada cena średnia samochodów wyniosła 43 497 zł, wzrastając w kolejnym miesiącu (Grudnia) do 49 675 zł. W kolejnych miesiącach (Stycznia, Lutego) cena wzrosła średnio o 48 %, z 46 586 zł do 68 779 zł. W ostatnich dwóch miesiącach średnia cena utrzymała się na dość stabilnym poziomie, przechodząc ze średniej ceny wysokości 57 682,5 zł do 55 711 zł w miesiącach Marca i Kwietnia.

Cena wg rocznika

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Mercedes Benz Citan wg rodzaju paliwa widać, że "Benzyna" są najtańsze, a dokładnie o 16 % poniżej średniej (50 862 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Diesel" kosztujący ok. 59 585 zł. Droższy rodzaj paliwa to: "Diesel", o 17 % powyżej średniej, następnie: "Benzyna", z ceną rzędu 42 900 zł

Dane wykresu
Średnia cena kwietnia
Liczba ogłoszeń Mercedes Benz Citan
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
50 862 zł
13
4
12
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.