Ceny Mercedes Benz E 350

Ceny pojazdów modelu Mercedes Benz E 350 mocno spadły w ubiegłych miesiącach. Odnotowuje się zatem silny spadek cen samochodów tego modelu.

76 402 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Mercedes Benz E 350

Ceny pojazdów modelu Mercedes Benz E 350 Odnotowały silny spadek w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu: Listopada średnia cena aut wyniosła 110 025 zł. W kolejnym, Grudnia, cena znacząco spadła do 82 540 zł. W kolejnych dwóch miesiącach cena spadła o -38 % w porównaniu do poprzednich dwóch miesięcy. W ostatnich dwóch miesiącach, cena obniżyła się w porównaniu do średniej z okresu poprzedniego o -5 %, spadając w miesiącach: Marca i Kwietnia z 77 783,25 zł do 73 639,5 zł.

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Mercedes Benz E 350 wg rodzaju paliwa widać, że "Diesel" są najtańsze, a dokładnie o 12 % poniżej średniej (84 418 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Benzyna" kosztujący ok. 117 333 zł. Droższy rodzaj paliwa to: "Benzyna", o 39 % powyżej średniej, następnie: "Diesel", z ceną rzędu 74 448 zł

Dane wykresu
Średnia cena kwietnia
Liczba ogłoszeń Mercedes Benz E 350
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
84 418 zł
10
10
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.