Ceny Mercedes Benz E 350

Ceny pojazdów modelu Mercedes Benz E 350 odnotowały niewielki wzrost w ostatnich miesiącach. Obserwuje się ogólny wzrost cen pojazdów tego modelu.

79 329,6 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Mercedes Benz E 350

Ceny pojazdów modelu Mercedes Benz E 350 odnotowały wzrost w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W pierwszym porównywanym miesiącu: Kwietnia, średnia cena aut wynosiła 60 350 zł. W kolejnym, (Maja) odnotowano silny wzrost ceny do poziomu 93 342 zł. Miesiące MES1! i !MES2 charakteryzowały się średnim wzrostem cen z 76 846 zł do 84 244,5 zł . W ostatnich dwóch miesiącach, cena średnia spadła aż o -54 % w porównaniu do ceny z poprzednich czterech miesięcy, zmieniając się z 80 545,25 zł na 37 233,5 zł.

Dane wykresu
Średnia cena września
Liczba ogłoszeń Mercedes Benz E 350
Brak danych
0
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.