Ceny Mercedes Benz G Class

Ceny pojazdów modelu Mercedes Benz G Class bardzo znacząco wzrosły w ostatnich miesiącach. Obserwujemy bardzo silny wzrost cen pojazdów tego modelu.

401 938 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Mercedes Benz G Class

Cena pojazdów model Mercedes Benz G Class mocno wzrosła w ciągu ostatnich miesięcy. W pierwszym porównywanym miesiącu: Kwietnia, średnia cena aut wynosiła 281 210 zł. W kolejnym, (Maja) odnotowano silny wzrost ceny do poziomu 503 811 zł. W miesiącach: Czerwca i Lipca odnotowuje się spadek ceny średniej o -8 w porównaniu do poprzednich dwóch miesięcy. W ostatnich dwóch miesiącach, cena średnia spadła aż o -33 % w porównaniu do ceny z poprzednich czterech miesięcy, zmieniając się z 376 204,75 zł na 252 435,5 zł.

Dane wykresu
Średnia cena września
Liczba ogłoszeń Mercedes Benz G Class
Brak danych
0
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.