Ceny Mercedes Benz M Class

Ceny pojazdów modelu Mercedes Benz M Class mocno spadły w ubiegłych miesiącach. Odnotowuje się zatem silny spadek cen samochodów tego modelu.

42 191,17 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Mercedes Benz M Class

Ceny pojazdów modelu Mercedes Benz M Class Odnotowały silny spadek w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu: Listopada cena średnia samochodów wyniosła 48 789 zł, wzrastając w kolejnym miesiącu (Grudnia) do 51 912 zł. W kolejnych dwóch miesiącach cena spadła o -20 % w porównaniu do poprzednich dwóch miesięcy. W ostatnich dwóch miesiącach, cena średnia spadła aż o -21 % w porównaniu do ceny z poprzednich czterech miesięcy, zmieniając się z 45 399,25 zł na 35 775 zł.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Mercedes Benz M Class znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata 2000-2010, średnia cena była na poziomie 33 718,75 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 14 233 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 49 325 zł w ostatnim roku.

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Mercedes Benz M Class w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 12 % tańsze od średniej ceny samochodów (41 460 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "100 000 - 200 000" kosztujące 70 358 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "100 000 - 200 000", są one o 70% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "więcej niż 200 000" , kosztujące 36 642 zł.

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Mercedes Benz M Class wg rodzaju paliwa widać, że "Gaz" są najtańsze, a dokładnie o 46 % poniżej średniej (41 460 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Diesel" kosztujący ok. 48 028 zł. Droższy rodzaj paliwa to: "Diesel", o 16 % powyżej średniej, następnie: "Gaz", z ceną rzędu 22 233 zł

Dane wykresu
Średnia cena kwietnia
Liczba ogłoszeń Mercedes Benz M Class
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
41 460 zł
32
21
29
31
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.