Ceny Mercedes Benz Sprinter

Ceny pojazdów modelu Mercedes Benz Sprinter bardzo znacząco wzrosły w ostatnich miesiącach. Obserwujemy bardzo silny wzrost cen pojazdów tego modelu.

54 256 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Mercedes Benz Sprinter

Cena pojazdów model Mercedes Benz Sprinter mocno wzrosła w ciągu ostatnich miesięcy. W miesiącu: Lipca cena średnia samochodów wyniosła 32 294 zł, wzrastając w kolejnym miesiącu (Sierpnia) do 36 935 zł. W kolejnych miesiącach (Września, Października) cena wzrosła średnio o 72 %, z 34 614,5 zł do 59 563 zł. Cena średnia wzrosła o 46 % w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, z 47 088,75 zł w czterech ostatnich i 68 590,5 zł w dwóch ostatnich miesiącach, Listopada i Grudnia.

Cena wg rocznika

Średnia cena aut modelu Mercedes Benz Sprinter w ostatnich latach nie uległa zmianie. W badanym przedziale czasu - lata 2009-2011, średnia cena była na poziomie 41 641,67 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 42 225 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 58 067 zł w ostatnim roku.

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Mercedes Benz Sprinter w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 42 % tańsze od średniej ceny samochodów (67 018 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "100 000 - 200 000" kosztujące 62 054 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "mniej niż 10 000", są one o 195% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "100 000 - 200 000" , kosztujące 62 054 zł.

Cena wg liczby drzwi

Na wykresie przedstawiającym informację o średniej cenie samochodów modelu Mercedes Benz Sprinter wg liczby drzwi widać, że samochody mające 2 drzwi notują najniższą cenę i są o 1 % tańsze od średniej ceny tego modelu Mercedes Benz Sprinter. Na drugim miejscu w kolejności plasują się samochody mające 4 drzwi, które kosztują średnio 109 439 zł. Najdroższe samochody w zależnosci od liczby drzwi to te, które mają 3 drzwi, są one o 88 % droższe od średniej wcześniej podanej.

Dane wykresu
Średnia cena grudnia
Liczba ogłoszeń Mercedes Benz Sprinter
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
67 018 zł
53
17
49
29
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.