Ceny Mercedes Benz Sprinter

Ceny pojazdów modelu Mercedes Benz Sprinter niemal się nie zmieniły w ostatnich miesiącach. Obserwujemy stabilizację cen samochodów tego modelu.

80 790,33 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Mercedes Benz Sprinter

Ceny samochodów modelu Mercedes Benz Sprinter niemal nie ułegly zmianie w ciągu ostatnich miesięcy. W miesiącu: Stycznia cena średnia samochodów wyniosła 78 041 zł, wzrastając w kolejnym miesiącu (Lutego) do 89 720 zł. W miesiącach: Marca i Kwietnia odnotowuje się spadek ceny średniej o -11 w porównaniu do poprzednich dwóch miesięcy. Cena średnia w ostatnich dwóch miesiącach, liczona na podstawie ceny z pierwszych czterech miesięcy (79 274,5 zł) i dwóch ostatnich (Maja, Czerwca)(83 822 zł) wzrosła o 6 %.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Mercedes Benz Sprinter znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata 2009-2021, średnia cena była na poziomie 130 947,5 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 44 300 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 209 600 zł w ostatnim roku.

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Mercedes Benz Sprinter w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 42 % tańsze od średniej ceny samochodów (89 834 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "100 000 - 200 000" kosztujące 116 511 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "mniej niż 10 000", są one o 93% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "100 000 - 200 000" , kosztujące 116 511 zł.

Cena wg liczby drzwi

Na wykresie przedstawiającym informację o średniej cenie samochodów modelu Mercedes Benz Sprinter wg liczby drzwi widać, że samochody mające 2 drzwi notują najniższą cenę i są o 43 % tańsze od średniej ceny tego modelu Mercedes Benz Sprinter. Na drugim miejscu w kolejności plasują się samochody mające 5 drzwi, które kosztują średnio 118 290 zł. Najdroższe samochody w zależnosci od liczby drzwi to te, które mają 4 drzwi, są one o 48 % droższe od średniej wcześniej podanej.

Dane wykresu
Średnia cena czerwca
Liczba ogłoszeń Mercedes Benz Sprinter
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
89 834 zł
61
28
60
27
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.