Ceny Mercedes Benz Vito

Ceny pojazdów modelu Mercedes Benz Vito bardzo znacząco wzrosły w ostatnich miesiącach. Obserwujemy bardzo silny wzrost cen pojazdów tego modelu.

78 450,17 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Mercedes Benz Vito

Cena pojazdów model Mercedes Benz Vito mocno wzrosła w ciągu ostatnich miesięcy. W pierwszym porównywanym miesiącu: Listopada, średnia cena aut wynosiła 31 095 zł. W kolejnym, (Grudnia) odnotowano silny wzrost ceny do poziomu 61 299 zł. W kolejnych miesiącach (Stycznia, Lutego) cena wzrosła średnio o 106 %, z 46 197 zł do 95 026,5 zł. Cena średnia wzrosła o 33 % w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, z 70 611,75 zł w czterech ostatnich i 94 127 zł w dwóch ostatnich miesiącach, Marca i Kwietnia.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Mercedes Benz Vito znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata 2004-2016, średnia cena była na poziomie 54 323 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 19 500 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 78 259 zł w ostatnim roku. W kolejnych dwóch latach (2017, 2018) cena modelu znacznie wzrosła, o 159 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła o 6 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat, porównujac ceny z ostatnich czterech lat przedziału (149 565 zł) i ostatnich dwóch lat, 2019 i 2020 (158 539 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Mercedes Benz Vito w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 65 % tańsze od średniej ceny samochodów (94 180 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "100 000 - 200 000" kosztujące 87 639 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "25 000 - 50 000", są one o 79% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "50 000 - 100 000" , kosztujące 121 369 zł.

Cena wg liczby drzwi

Analizując wykres przedstawiający średnią cenę wg liczby drzwi obserwujemy, że najdroższe samochody modelu Mercedes Benz Vito to te, mające 4 drzwi, będące o 1 % droższe od ceny średniej samochodów tej marki, wynoszącej 95 397 zł. Najdroższe samochody w zależnosci od liczby drzwi to te, które mają 5 drzwi, są one o 18 % droższe od średniej wcześniej podanej.

Dane wykresu
Średnia cena kwietnia
Liczba ogłoszeń Mercedes Benz Vito
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
94 180 zł
69
57
67
38
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.