Ceny Mini Cabrio Cooper

Ceny pojazdów modelu Mini Cabrio Cooper bardzo znacząco wzrosły w ostatnich miesiącach. Obserwujemy bardzo silny wzrost cen pojazdów tego modelu.

107 376,17 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Mini Cabrio Cooper

Cena pojazdów model Mini Cabrio Cooper mocno wzrosła w ciągu ostatnich miesięcy. W pierwszym porównywanym miesiącu: Października, średnia cena aut wynosiła 83 625 zł. W kolejnym, (Listopada) odnotowano silny wzrost ceny do poziomu 105 058 zł. Miesiące MES1! i !MES2 charakteryzowały się średnim wzrostem cen z 94 341,5 zł do 100 569,5 zł . Cena średnia wzrosła o 31 % w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, z 97 455,5 zł w czterech ostatnich i 127 217,5 zł w dwóch ostatnich miesiącach, Lutego i Marca.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Mini Cabrio Cooper znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata 2002-2016, średnia cena była na poziomie 28 429,07 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 11 700 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 77 780 zł w ostatnim roku. W kolejnych dwóch latach (2017, 2018) cena modelu znacznie wzrosła, o 186 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła aż o 25 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat. Procent obliczony na podstawie cen średnich z ostatnich 4 lat (108 011,5 zł) i ostatnich dwóch lat, 2019 i 2020 (134 679,5 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Mini Cabrio Cooper w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 89 % tańsze od średniej ceny samochodów (132 086 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "100 000 - 200 000" kosztujące 18 620 zł. Samochody najbardziej ekonomiczne w zależności od przebiegu to te, które mają: "mniej niż 10 000", bedące o 1% poniżej średniej, następnie pojazdy o przebiegu: "10 000 - 25 000" , kosztujące 91 046 zł

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Mini Cabrio Cooper wg rodzaju paliwa widać, że "Diesel" są najtańsze, a dokładnie o 88 % poniżej średniej (132 086 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Benzyna" kosztujący ok. 126 053 zł. Droższy rodzaj paliwa to: "Hybryda", o 13 % powyżej średniej, następnie: "Benzyna", z ceną rzędu 126 053 zł

Cena wg liczby drzwi

Na wykresie przedstawiającym informację o średniej cenie samochodów modelu Mini Cabrio Cooper wg liczby drzwi widać, że samochody mające 2 drzwi notują najniższą cenę i są o 87 % tańsze od średniej ceny tego modelu Mini Cabrio Cooper. Na drugim miejscu w kolejności plasują się samochody mające 4 drzwi, które kosztują średnio 33 038 zł. Samochody o najniższej średniej cenie, to samochody mające: 5 drzwi, są one o 22 % tańsze od średniej, następnie auta mające: 3 drzwi, kosztujące 76 582 zł.

Dane wykresu
Średnia cena marca
Liczba ogłoszeń Mini Cabrio Cooper
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
132 086 zł
1 426
1 407
1 426
666
1 118
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.