Ceny Mini Clubman

Ceny pojazdów modelu Mini Clubman odnotowały niewielki wzrost w ostatnich miesiącach. Obserwuje się ogólny wzrost cen pojazdów tego modelu.

76 854,83 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Mini Clubman

Ceny pojazdów modelu Mini Clubman odnotowały wzrost w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Średnia cena w: Października wynosi 72 239 zł. W miesiącu: Listopada widać niewielki spadek ceny do 63 887 zł. W następnych dwóch miesiącach średnia cena była dość stabilna, zmieniając sie minimalnie, z 68 063 zł na 65 971 zł. Cena średnia wzrosła o 44 % w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, z 67 017 zł w czterech ostatnich i 96 530,5 zł w dwóch ostatnich miesiącach, Lutego i Marca.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Mini Clubman znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W latach między 2007 i 2009, średnia cena wyniosła 21 594 zł. Widać tu wyraźny spadek ceny w porówaniu jej w pierwszym i w ostatnim roku badanego okresu (z 24 233 zł do 20 186 zł). W kolejnych dwóch latach (2016, 2017) cena modelu znacznie wzrosła, o 265 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła aż o 34 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat. Procent obliczony na podstawie cen średnich z ostatnich 4 lat (118 939 zł) i ostatnich dwóch lat, 2019 i 2020 (159 143 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Mini Clubman w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 77 % tańsze od średniej ceny samochodów (97 184 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "100 000 - 200 000" kosztujące 22 284 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "mniej niż 10 000", są one o 64% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "25 000 - 50 000" , kosztujące 75 493 zł.

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Mini Clubman wg rodzaju paliwa widać, że "Diesel" są najtańsze, a dokładnie o 57 % poniżej średniej (97 184 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Benzyna" kosztujący ok. 119 141 zł. Droższy rodzaj paliwa to: "Benzyna", o 23 % powyżej średniej, następnie: "Diesel", z ceną rzędu 41 745 zł

Cena wg liczby drzwi

Na wykresie przedstawiającym informację o średniej cenie samochodów modelu Mini Clubman wg liczby drzwi widać, że samochody mające 4 drzwi notują najniższą cenę i są o 58 % tańsze od średniej ceny tego modelu Mini Clubman. Na drugim miejscu w kolejności plasują się samochody mające 3 drzwi, które kosztują średnio 75 833 zł. Najdroższe samochody w zależnosci od liczby drzwi to te, które mają 5 drzwi, są one o 10 % droższe od średniej wcześniej podanej.

Dane wykresu
Średnia cena marca
Liczba ogłoszeń Mini Clubman
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
97 184 zł
98
76
98
88
52
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.