Ceny Mini Countryman

Ceny pojazdów modelu Mini Countryman bardzo znacząco wzrosły w ostatnich miesiącach. Obserwujemy bardzo silny wzrost cen pojazdów tego modelu.

112 905 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Mini Countryman

Cena pojazdów model Mini Countryman mocno wzrosła w ciągu ostatnich miesięcy. W pierwszym badanym miesiącu: Listopada, średnia cena to 96 649 zł. Miesiąc Grudnia utrzymuje się na poziomie 95 153 zł. W kolejnych miesiącach (Stycznia, Lutego) cena wzrosła średnio o 23 %, z 95 901 zł do 117 567,5 zł. Cena średnia wzrosła o 17 % w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, z 106 734,25 zł w czterech ostatnich i 125 246,5 zł w dwóch ostatnich miesiącach, Marca i Kwietnia.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Mini Countryman znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata 2010-2016, średnia cena była na poziomie 50 505,29 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 38 160 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 79 913 zł w ostatnim roku. W kolejnych dwóch latach (2017, 2018) cena modelu znacznie wzrosła, o 87 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła aż o 25 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat. Procent obliczony na podstawie cen średnich z ostatnich 4 lat (125 737,25 zł) i ostatnich dwóch lat, 2019 i 2020 (156 825 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Mini Countryman w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "100 000 - 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 65 % tańsze od średniej ceny samochodów (111 274 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "50 000 - 100 000" kosztujące 52 506 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "mniej niż 10 000", są one o 43% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "10 000 - 25 000" , kosztujące 76 840 zł.

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Mini Countryman wg rodzaju paliwa widać, że "Diesel" są najtańsze, a dokładnie o 64 % poniżej średniej (111 274 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Benzyna" kosztujący ok. 98 242 zł. Droższy rodzaj paliwa to: "Hybryda", o 54 % powyżej średniej, następnie: "Benzyna", z ceną rzędu 98 242 zł

Cena wg liczby drzwi

Na wykresie przedstawiającym informację o średniej cenie samochodów modelu Mini Countryman wg liczby drzwi widać, że samochody mające 5 drzwi notują najniższą cenę i są o 15 % tańsze od średniej ceny tego modelu Mini Countryman. Na drugim miejscu w kolejności plasują się samochody mające 3 drzwi, które kosztują średnio 118 775 zł. Najdroższe samochody w zależnosci od liczby drzwi to te, które mają 4 drzwi, są one o 17 % droższe od średniej wcześniej podanej.

Dane wykresu
Średnia cena kwietnia
Liczba ogłoszeń Mini Countryman
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
111 274 zł
253
226
253
233
145
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.