Ceny Mitsubishi Lancer

Ceny pojazdów modelu Mitsubishi Lancer bardzo znacząco wzrosły w ostatnich miesiącach. Obserwujemy bardzo silny wzrost cen pojazdów tego modelu.

26 687,67 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Mitsubishi Lancer

Cena pojazdów model Mitsubishi Lancer mocno wzrosła w ciągu ostatnich miesięcy. W pierwszym porównywanym miesiącu: Czerwca, średnia cena aut wynosiła 18 881 zł. W kolejnym, (Lipca) odnotowano silny wzrost ceny do poziomu 25 683 zł. W kolejnych miesiącach (Sierpnia, Września) cena wzrosła średnio o 33 %, z 22 282 zł do 29 691,5 zł. Cena średnia w ostatnich dwóch miesiącach, liczona na podstawie ceny z pierwszych czterech miesięcy (25 986,75 zł) i dwóch ostatnich (Października, Listopada)(28 089,5 zł) wzrosła o 8 %.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Mitsubishi Lancer znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata 2005-2011, średnia cena była na poziomie 22 636,8 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 9 167 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 29 200 zł w ostatnim roku. W kolejnych dwóch latach (2012, 2013) cena modelu znacznie wzrosła, o 44 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła aż o 19 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat. Procent obliczony na podstawie cen średnich z ostatnich 4 lat (40 385,5 zł) i ostatnich dwóch lat, 2014 i 2016 (48 133,5 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Mitsubishi Lancer w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "mniej niż 10 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 74 % tańsze od średniej ceny samochodów (28 531 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "więcej niż 200 000" kosztujące 11 994 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "25 000 - 50 000", są one o 83% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "10 000 - 25 000" , kosztujące 41 567 zł.

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Mitsubishi Lancer wg rodzaju paliwa widać, że "Diesel" są najtańsze, a dokładnie o 10 % poniżej średniej (28 531 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Benzyna" kosztujący ok. 28 853 zł. Droższy rodzaj paliwa to: "Benzyna", o 1 % powyżej średniej, następnie: "Diesel", z ceną rzędu 25 729 zł

Cena wg liczby drzwi

Obserwując wykres przedstawiający średnią cenę samochodów modelu Mitsubishi Lancer według liczby drzwi można zaobserwować, że samochody o najniższej cenie to te, mające 5 drzwi, będące o 6 % tańsze od średniej pojazdów tego modelu (26 799 zł). Najdroższe samochody w zależnosci od liczby drzwi to te, które mają 4 drzwi, są one o 1 % droższe od średniej wcześniej podanej.

Dane wykresu
Średnia cena listopada
Liczba ogłoszeń Mitsubishi Lancer
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
28 531 zł
135
105
135
126
71
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.