Ceny Opel Insignia

Ceny pojazdów modelu Opel Insignia nieco spadły w ostatnich miesiącach. Możemy mówić o ogólnym spadku cen pojazdów tego modelu.

110 397,5 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Opel Insignia

Ceny samochodów modelu Opel Insignia odnotowały spadek w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W pierwszym badanym miesiącu: Listopada, średnia cena to 123 595 zł. Miesiąc Grudnia utrzymuje się na poziomie 118 031 zł. W miesiącach: Stycznia i Lutego odnotowuje się spadek ceny średniej o -9 w porównaniu do poprzednich dwóch miesięcy. W ostatnich dwóch miesiącach, cena obniżyła się w porównaniu do średniej z okresu poprzedniego o -13 %, spadając w miesiącach: Marca i Kwietnia z 115 290,75 zł do 100 611 zł.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Opel Insignia znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata 2008-2015, średnia cena była na poziomie 36 176,75 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 28 500 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 53 489 zł w ostatnim roku. W kolejnych dwóch latach (2016, 2017) cena modelu znacznie wzrosła, o 71 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła aż o 22 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat. Procent obliczony na podstawie cen średnich z ostatnich 4 lat (78 866,75 zł) i ostatnich dwóch lat, 2018 i 2019 (95 992,5 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Opel Insignia w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 67 % tańsze od średniej ceny samochodów (98 443 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "100 000 - 200 000" kosztujące 58 545 zł. Samochody najbardziej ekonomiczne w zależności od przebiegu to te, które mają: "10 000 - 25 000", bedące o 19% poniżej średniej, następnie pojazdy o przebiegu: "50 000 - 100 000" , kosztujące 70 572 zł

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Opel Insignia wg rodzaju paliwa widać, że "Gaz" są najtańsze, a dokładnie o 69 % poniżej średniej (98 443 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Benzyna + LPG" kosztujący ok. 31 740 zł. Tańszy rodzaj paliwa to: "Benzyna", o 20 % poniżej średniej, następnie: "Diesel", z ceną rzędu 73 920 zł

Cena wg liczby drzwi

Obserwując wykres przedstawiający średnią cenę samochodów modelu Opel Insignia według liczby drzwi można zaobserwować, że samochody o najniższej cenie to te, mające 4 drzwi, będące o 49 % tańsze od średniej pojazdów tego modelu (50 492 zł). Najtańsze auta w zależnosci od liczby drzwi to te, które mają 5 drzwi, są one o 24 % tańsze od średniej wcześniej podanej.

Dane wykresu
Średnia cena kwietnia
Liczba ogłoszeń Opel Insignia
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
98 443 zł
21 441
21 441
10 399
4 658
4 434
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.