Ceny Opel Karl

Ceny pojazdów modelu Opel Karl niemal się nie zmieniły w ostatnich miesiącach. Obserwujemy stabilizację cen samochodów tego modelu.

25 184,17 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Opel Karl

Ceny samochodów modelu Opel Karl niemal nie ułegly zmianie w ciągu ostatnich miesięcy. W pierwszym badanym miesiącu: Listopada, średnia cena to 25 798 zł. Miesiąc Grudnia utrzymuje się na poziomie 25 521 zł. W następnych dwóch miesiącach średnia cena była dość stabilna, zmieniając sie minimalnie, z 25 659,5 zł na 24 940,5 zł. W ostatnich dwóch miesiącach średnia cena utrzymała się na dość stabilnym poziomie, przechodząc ze średniej ceny wysokości 25 300 zł do 24 952,5 zł w miesiącach Marca i Kwietnia.

Cena wg rocznika

Średnia cena pojazdów modelu Opel Karl mocno spadła w ostatnich latach. W latach między 2015 i 2016, średnia cena wyniosła 24 129 zł. Widać tu wyraźny spadek ceny w porówaniu jej w pierwszym i w ostatnim roku badanego okresu (z 26 508 zł do 21 750 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Opel Karl w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "10 000 - 25 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 13 % tańsze od średniej ceny samochodów (24 806 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "25 000 - 50 000" kosztujące 24 913 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "50 000 - 100 000", są one o 7% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "25 000 - 50 000" , kosztujące 24 913 zł.

Dane wykresu
Średnia cena kwietnia
Liczba ogłoszeń Opel Karl
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
24 806 zł
27
26
27
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.