Ceny Opel Omega

Ceny pojazdów modelu Opel Omega mocno spadły w ubiegłych miesiącach. Odnotowuje się zatem silny spadek cen samochodów tego modelu.

7 695,83 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Opel Omega

Ceny pojazdów modelu Opel Omega Odnotowały silny spadek w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W pierwszym badanym miesiącu: Stycznia, średnia cena to 12 771 zł. Miesiąc Lutego utrzymuje się na poziomie 12 891 zł. W kolejnych dwóch miesiącach cena spadła o -60 % w porównaniu do poprzednich dwóch miesięcy. W ostatnich dwóch miesiącach, cena średnia spadła aż o -44 % w porównaniu do ceny z poprzednich czterech miesięcy, zmieniając się z 9 005,5 zł na 5 076,5 zł.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Opel Omega znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym okresie (lata "przed 2000" - "przed 2000"), cena średnia była na poziomie 3 252 zł. W czasie tym, ceny praktycznie nie ulegały zmianie. W kolejnych dwóch latach (2000, 2001) cena modelu znacznie wzrosła, o 22 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła aż o 16 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat. Procent obliczony na podstawie cen średnich z ostatnich 4 lat (4 749,5 zł) i ostatnich dwóch lat, 2002 i 2003 (5 532 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Opel Omega w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "mniej niż 10 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 28 % tańsze od średniej ceny samochodów (4 943 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "więcej niż 200 000" kosztujące 3 955 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "100 000 - 200 000", są one o 21% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "więcej niż 200 000" , kosztujące 3 955 zł.

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Opel Omega wg rodzaju paliwa widać, że "Diesel" są najtańsze, a dokładnie o 24 % poniżej średniej (4 943 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Benzyna" kosztujący ok. 4 179 zł. Tańszy rodzaj paliwa to: "Benzyna", o 15 % poniżej średniej, następnie: "Diesel", z ceną rzędu 3 756 zł

Cena wg liczby drzwi

Obserwując wykres przedstawiający średnią cenę samochodów modelu Opel Omega według liczby drzwi można zaobserwować, że samochody o najniższej cenie to te, mające 4 drzwi, będące o 17 % tańsze od średniej pojazdów tego modelu (4 086 zł). Najdroższe samochody w zależnosci od liczby drzwi to te, które mają 5 drzwi, są one o 18 % droższe od średniej wcześniej podanej.

Dane wykresu
Średnia cena czerwca
Liczba ogłoszeń Opel Omega
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
4 943 zł
301
152
296
301
215
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.
Inne modele Opel
4 718 zł
5 573 zł
5 706 zł
7 010 zł
7 569 zł
7 991 zł
12 315 zł
16 764 zł
17 717 zł
24 679 zł
27 193 zł
29 094 zł
35 280 zł
49 857 zł
49 896 zł
60 126 zł
66 177 zł
66 957 zł
67 929 zł
79 072 zł
91 642 zł