Ceny Peugeot 207

Ceny pojazdów modelu Peugeot 207 nieco spadły w ostatnich miesiącach. Możemy mówić o ogólnym spadku cen pojazdów tego modelu.

18 070,5 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Peugeot 207

Ceny samochodów modelu Peugeot 207 odnotowały spadek w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W pierwszym badanym miesiącu: Grudnia, średnia cena to 19 734 zł. Miesiąc Stycznia utrzymuje się na poziomie 19 147 zł. W miesiącach: Lutego i Marca odnotowuje się spadek ceny średniej o -8 w porównaniu do poprzednich dwóch miesięcy. W ostatnich dwóch miesiącach, cena obniżyła się w porównaniu do średniej z okresu poprzedniego o -10 %, spadając w miesiącach: Kwietnia i Maja z 18 683,25 zł do 16 845 zł.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Peugeot 207 znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W ciągu całego badanego okresu w latach od 2006 do 2008, średnia cena wynosiła 11 777,67 zł. Można zauważyc wzrost ceny notowanej w pierwszym badanym roku (11 059 zł) w porównaniu z ceną odnotowaną w ostatnim badanym roku (12 612 zł). W kolejnych dwóch latach (2009, 2010) cena modelu znacznie wzrosła, o 18 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła o 5 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat, porównujac ceny z ostatnich czterech lat przedziału (14 729,25 zł) i ostatnich dwóch lat, 2011 i 2012 (15 529 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Peugeot 207 w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "10 000 - 25 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 42 % tańsze od średniej ceny samochodów (16 490 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "więcej niż 200 000" kosztujące 10 394 zł. Samochody najbardziej ekonomiczne w zależności od przebiegu to te, które mają: "100 000 - 200 000", bedące o 7% poniżej średniej, następnie pojazdy o przebiegu: "50 000 - 100 000" , kosztujące 14 454 zł

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Peugeot 207 wg rodzaju paliwa widać, że "Diesel" są najtańsze, a dokładnie o 18 % poniżej średniej (16 490 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Benzyna" kosztujący ok. 15 200 zł. Tańszy rodzaj paliwa to: "Benzyna", o 8 % poniżej średniej, następnie: "Diesel", z ceną rzędu 13 478 zł

Cena wg liczby drzwi

Na wykresie przedstawiającym informację o średniej cenie samochodów modelu Peugeot 207 wg liczby drzwi widać, że samochody mające 2 drzwi notują najniższą cenę i są o 35 % tańsze od średniej ceny tego modelu Peugeot 207. Na drugim miejscu w kolejności plasują się samochody mające 3 drzwi, które kosztują średnio 11 618 zł. Samochody o najniższej średniej cenie, to samochody mające: 5 drzwi, są one o 20 % tańsze od średniej, następnie auta mające: 4 drzwi, kosztujące 12 168 zł.

Dane wykresu
Średnia cena maja
Liczba ogłoszeń Peugeot 207
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
16 490 zł
2 534
2 534
1 727
1 396
1 544
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.