Ceny Peugeot 308

Ceny pojazdów modelu Peugeot 308 niemal się nie zmieniły w ostatnich miesiącach. Obserwujemy stabilizację cen samochodów tego modelu.

52 845,67 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Peugeot 308

Ceny samochodów modelu Peugeot 308 niemal nie ułegly zmianie w ciągu ostatnich miesięcy. W miesiącu: Marca cena średnia samochodów wyniosła 52 089 zł, wzrastając w kolejnym miesiącu (Kwietnia) do 55 527 zł. W następnych dwóch miesiącach średnia cena była dość stabilna, zmieniając sie minimalnie, z 53 808 zł na 53 663 zł. W ostatnich dwóch miesiącach średnia cena utrzymała się na dość stabilnym poziomie, przechodząc ze średniej ceny wysokości 53 735,5 zł do 51 066 zł w miesiącach Lipca i Sierpnia.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Peugeot 308 znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata 2007-2016, średnia cena była na poziomie 24 198,5 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 12 983 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 38 996 zł w ostatnim roku. W kolejnych dwóch latach (2017, 2018) cena modelu znacznie wzrosła, o 108 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła o 14 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat, porównujac ceny z ostatnich czterech lat przedziału (58 296,75 zł) i ostatnich dwóch lat, 2019 i 2020 (66 279,5 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Peugeot 308 w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 66 % tańsze od średniej ceny samochodów (51 314 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "100 000 - 200 000" kosztujące 40 962 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "10 000 - 25 000", są one o 3% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "25 000 - 50 000" , kosztujące 50 015 zł.

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Peugeot 308 wg rodzaju paliwa widać, że "Benzyna" są najtańsze, a dokładnie o 43 % poniżej średniej (51 314 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Diesel" kosztujący ok. 46 465 zł. Tańszy rodzaj paliwa to: "Diesel", o 9 % poniżej średniej, następnie: "Benzyna", z ceną rzędu 29 017 zł

Cena wg liczby drzwi

Na wykresie przedstawiającym informację o średniej cenie samochodów modelu Peugeot 308 wg liczby drzwi widać, że samochody mające 3 drzwi notują najniższą cenę i są o 59 % tańsze od średniej ceny tego modelu Peugeot 308. Na drugim miejscu w kolejności plasują się samochody mające 4 drzwi, które kosztują średnio 26 712 zł. Samochody o najniższej średniej cenie, to samochody mające: 2 drzwi, są one o 16 % tańsze od średniej, następnie auta mające: 5 drzwi, kosztujące 32 944 zł.

Dane wykresu
Średnia cena sierpnia
Liczba ogłoszeń Peugeot 308
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
51 314 zł
1 640
1 640
1 448
1 152
1 077
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.