Ceny Peugeot 308

Ceny pojazdów modelu Peugeot 308 nieco spadły w ostatnich miesiącach. Możemy mówić o ogólnym spadku cen pojazdów tego modelu.

71 934,67 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Peugeot 308

Ceny samochodów modelu Peugeot 308 odnotowały spadek w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W pierwszym badanym miesiącu: Grudnia, średnia cena to 76 073 zł. Miesiąc Stycznia utrzymuje się na poziomie 75 280 zł. W następnych dwóch miesiącach średnia cena była dość stabilna, zmieniając sie minimalnie, z 75 676,5 zł na 73 182 zł. W ostatnich dwóch miesiącach, cena obniżyła się w porównaniu do średniej z okresu poprzedniego o -10 %, spadając w miesiącach: Kwietnia i Maja z 74 429,25 zł do 66 945,5 zł.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Peugeot 308 znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata 2007-2015, średnia cena była na poziomie 21 459,45 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 14 533 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 35 710 zł w ostatnim roku. W kolejnych dwóch latach (2016, 2017) cena modelu znacznie wzrosła, o 100 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła aż o 19 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat. Procent obliczony na podstawie cen średnich z ostatnich 4 lat (53 084,25 zł) i ostatnich dwóch lat, 2018 i 2019 (63 337,5 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Peugeot 308 w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 73 % tańsze od średniej ceny samochodów (64 068 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "100 000 - 200 000" kosztujące 35 579 zł. Samochody najbardziej ekonomiczne w zależności od przebiegu to te, które mają: "mniej niż 10 000", bedące o 11% poniżej średniej, następnie pojazdy o przebiegu: "10 000 - 25 000" , kosztujące 54 809 zł

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Peugeot 308 wg rodzaju paliwa widać, że "Gaz" są najtańsze, a dokładnie o 72 % poniżej średniej (64 068 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Benzyna + LPG" kosztujący ok. 18 133 zł. Tańszy rodzaj paliwa to: "Benzyna", o 12 % poniżej średniej, następnie: "Diesel", z ceną rzędu 44 448 zł

Cena wg liczby drzwi

Na wykresie przedstawiającym informację o średniej cenie samochodów modelu Peugeot 308 wg liczby drzwi widać, że samochody mające 2 drzwi notują najniższą cenę i są o 79 % tańsze od średniej ceny tego modelu Peugeot 308. Na drugim miejscu w kolejności plasują się samochody mające 4 drzwi, które kosztują średnio 25 347 zł. Najtańsze auta w zależnosci od liczby drzwi to te, które mają 5 drzwi, są one o 46 % tańsze od średniej wcześniej podanej.

Dane wykresu
Średnia cena maja
Liczba ogłoszeń Peugeot 308
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
64 068 zł
8 058
8 058
5 173
2 358
2 347
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.