Ceny Peugeot 405

Ceny pojazdów modelu Peugeot 405 nieco spadły w ostatnich miesiącach. Możemy mówić o ogólnym spadku cen pojazdów tego modelu.

3 273,5 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Peugeot 405

Ceny samochodów modelu Peugeot 405 odnotowały spadek w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W pierwszym badanym miesiącu: Października, średnia cena to 3 433 zł. Miesiąc Listopada utrzymuje się na poziomie 3 550 zł. W kolejnych dwóch miesiącach cena spadła o -17 % w porównaniu do poprzednich dwóch miesięcy. Cena średnia w ostatnich dwóch miesiącach, liczona na podstawie ceny z pierwszych czterech miesięcy (3 187,5 zł) i dwóch ostatnich (Lutego, Marca)(3 445,5 zł) wzrosła o 8 %.

Dane wykresu
Średnia cena marca
Liczba ogłoszeń Peugeot 405
4 025 zł
45
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.