Ceny Peugeot 406

Ceny pojazdów modelu Peugeot 406 bardzo znacząco wzrosły w ostatnich miesiącach. Obserwujemy bardzo silny wzrost cen pojazdów tego modelu.

5 746,33 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Peugeot 406

Cena pojazdów model Peugeot 406 mocno wzrosła w ciągu ostatnich miesięcy. W pierwszym porównywanym miesiącu: Października, średnia cena aut wynosiła 3 314 zł. W kolejnym, (Listopada) odnotowano silny wzrost ceny do poziomu 3 973 zł. W kolejnych miesiącach (Grudnia, Stycznia) cena wzrosła średnio o 122 %, z 3 643,5 zł do 8 073,5 zł. W ostatnich dwóch miesiącach, cena obniżyła się w porównaniu do średniej z okresu poprzedniego o -6 %, spadając w miesiącach: Lutego i Marca z 5 858,5 zł do 5 522 zł.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Peugeot 406 znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym okresie (lata "przed 2000" - "przed 2000"), cena średnia była na poziomie 3 218 zł. W czasie tym, ceny praktycznie nie ulegały zmianie. Kolejne dwa lata (2000, 2001) charakteryzuje spadek ceny samochodów omawianego modelu o -12 w porównaniu do ceny z okresu poprzedniego. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła aż o 33 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat. Procent obliczony na podstawie cen średnich z ostatnich 4 lat (4 243 zł) i ostatnich dwóch lat, 2002 i 2003 (5 652,5 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Peugeot 406 w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 13 % tańsze od średniej ceny samochodów (3 457 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "100 000 - 200 000" kosztujące 3 735 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "mniej niż 10 000", są one o 9% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "100 000 - 200 000" , kosztujące 3 735 zł.

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Peugeot 406 wg rodzaju paliwa widać, że "Benzyna + LPG" są najtańsze, a dokładnie o 33 % poniżej średniej (3 457 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Diesel" kosztujący ok. 2 807 zł. Tańszy rodzaj paliwa to: "Benzyna", o 1 % poniżej średniej, następnie: "Diesel", z ceną rzędu 2 807 zł

Cena wg liczby drzwi

Na wykresie przedstawiającym informację o średniej cenie samochodów modelu Peugeot 406 wg liczby drzwi widać, że samochody mające 4 drzwi notują najniższą cenę i są o 31 % tańsze od średniej ceny tego modelu Peugeot 406. Na drugim miejscu w kolejności plasują się samochody mające 5 drzwi, które kosztują średnio 4 267 zł. Najdroższe samochody w zależnosci od liczby drzwi to te, które mają 2 drzwi, są one o 59 % droższe od średniej wcześniej podanej.

Dane wykresu
Średnia cena marca
Liczba ogłoszeń Peugeot 406
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
3 457 zł
264
153
264
213
151
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.