Ceny Peugeot 407

Ceny pojazdów modelu Peugeot 407 mocno spadły w ubiegłych miesiącach. Odnotowuje się zatem silny spadek cen samochodów tego modelu.

18 943,33 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Peugeot 407

Ceny pojazdów modelu Peugeot 407 Odnotowały silny spadek w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W pierwszym badanym miesiącu: Grudnia, średnia cena to 23 401 zł. Miesiąc Stycznia utrzymuje się na poziomie 22 286 zł. W kolejnych dwóch miesiącach cena spadła o -18 % w porównaniu do poprzednich dwóch miesięcy. W ostatnich dwóch miesiącach, cena średnia spadła aż o -26 % w porównaniu do ceny z poprzednich czterech miesięcy, zmieniając się z 20 758,5 zł na 15 313 zł.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Peugeot 407 znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata 2004-2006, średnia cena była na poziomie 9 927 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 8 794 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 11 377 zł w ostatnim roku. W kolejnych dwóch latach (2007, 2008) cena modelu znacznie wzrosła, o 29 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena niemal sie nie zmieniła w porównaniu do średniej z ostatnich czterech lat, zmieniając się z 13 031 zł na 13 216,5 zł w latach 2009 i 2010.

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Peugeot 407 w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "mniej niż 10 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 35 % tańsze od średniej ceny samochodów (15 142 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "więcej niż 200 000" kosztujące 11 837 zł. Samochody najbardziej ekonomiczne w zależności od przebiegu to te, które mają: "50 000 - 100 000", bedące o 3% poniżej średniej, następnie pojazdy o przebiegu: "100 000 - 200 000" , kosztujące 13 317 zł

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Peugeot 407 wg rodzaju paliwa widać, że "Gaz" są najtańsze, a dokładnie o 25 % poniżej średniej (15 142 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Benzyna" kosztujący ok. 11 442 zł. Tańszy rodzaj paliwa to: "Diesel", o 12 % poniżej średniej, następnie: "Benzyna", z ceną rzędu 11 442 zł

Cena wg liczby drzwi

Na wykresie przedstawiającym informację o średniej cenie samochodów modelu Peugeot 407 wg liczby drzwi widać, że samochody mające 5 drzwi notują najniższą cenę i są o 27 % tańsze od średniej ceny tego modelu Peugeot 407. Na drugim miejscu w kolejności plasują się samochody mające 4 drzwi, które kosztują średnio 11 318 zł. Samochody o najwyższej cenie to te, które mają 3 drzwi, są one o 52 % droższe od średniej, następnie samochody mające: 2 drzwi, kosztujące 15 264 zł.

Dane wykresu
Średnia cena maja
Liczba ogłoszeń Peugeot 407
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
15 142 zł
1 771
1 771
1 585
1 235
1 150
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.