Ceny Peugeot 407

Ceny pojazdów modelu Peugeot 407 niemal się nie zmieniły w ostatnich miesiącach. Obserwujemy stabilizację cen samochodów tego modelu.

12 444,83 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Peugeot 407

Ceny samochodów modelu Peugeot 407 niemal nie ułegly zmianie w ciągu ostatnich miesięcy. W pierwszym badanym miesiącu: Marca, średnia cena to 12 372 zł. Miesiąc Kwietnia utrzymuje się na poziomie 12 770 zł. W następnych dwóch miesiącach średnia cena była dość stabilna, zmieniając sie minimalnie, z 12 571 zł na 12 535,5 zł. W ostatnich dwóch miesiącach średnia cena utrzymała się na dość stabilnym poziomie, przechodząc ze średniej ceny wysokości 12 553,25 zł do 12 228 zł w miesiącach Lipca i Sierpnia.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Peugeot 407 znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata 2004-2005, średnia cena była na poziomie 8 923 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 8 084 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 9 762 zł w ostatnim roku. W kolejnych dwóch latach (2006, 2007) cena modelu znacznie wzrosła, o 21 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła aż o 16 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat. Procent obliczony na podstawie cen średnich z ostatnich 4 lat (12 740,5 zł) i ostatnich dwóch lat, 2008 i 2009 (14 721,5 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Peugeot 407 w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "mniej niż 10 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 36 % tańsze od średniej ceny samochodów (12 181 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "więcej niż 200 000" kosztujące 10 090 zł. Samochody najbardziej ekonomiczne w zależności od przebiegu to te, które mają: "100 000 - 200 000", bedące o 2% poniżej średniej, następnie pojazdy o przebiegu: "więcej niż 200 000" , kosztujące 10 090 zł

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Peugeot 407 wg rodzaju paliwa widać, że "Diesel" są najtańsze, a dokładnie o 19 % poniżej średniej (12 181 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Benzyna" kosztujący ok. 11 475 zł. Tańszy rodzaj paliwa to: "Benzyna", o 6 % poniżej średniej, następnie: "Diesel", z ceną rzędu 9 902 zł

Cena wg liczby drzwi

Na wykresie przedstawiającym informację o średniej cenie samochodów modelu Peugeot 407 wg liczby drzwi widać, że samochody mające 4 drzwi notują najniższą cenę i są o 26 % tańsze od średniej ceny tego modelu Peugeot 407. Na drugim miejscu w kolejności plasują się samochody mające 5 drzwi, które kosztują średnio 10 828 zł. Samochody o najwyższej cenie to te, które mają 3 drzwi, są one o 130 % droższe od średniej, następnie samochody mające: 2 drzwi, kosztujące 20 967 zł.

Dane wykresu
Średnia cena sierpnia
Liczba ogłoszeń Peugeot 407
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
12 181 zł
438
319
438
407
255
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.