Ceny Peugeot 807

Ceny pojazdów modelu Peugeot 807 niemal się nie zmieniły w ostatnich miesiącach. Obserwujemy stabilizację cen samochodów tego modelu.

10 498 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Peugeot 807

Ceny samochodów modelu Peugeot 807 niemal nie ułegly zmianie w ciągu ostatnich miesięcy. W pierwszym badanym miesiącu: Grudnia, średnia cena to 10 846 zł. Miesiąc Stycznia utrzymuje się na poziomie 10 742 zł. W następnych dwóch miesiącach średnia cena była dość stabilna, zmieniając sie minimalnie, z 10 794 zł na 10 701,5 zł. W ostatnich dwóch miesiącach, cena obniżyła się w porównaniu do średniej z okresu poprzedniego o -7 %, spadając w miesiącach: Kwietnia i Maja z 10 747,75 zł do 9 998,5 zł.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Peugeot 807 znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym okresie (lata 2003 - 2003), cena średnia była na poziomie 7 875 zł. W czasie tym, ceny praktycznie nie ulegały zmianie. Kolejne dwa lata (2004, 2005) charakteryzuje spadek ceny samochodów omawianego modelu o -7 w porównaniu do ceny z okresu poprzedniego. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła aż o 39 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat. Procent obliczony na podstawie cen średnich z ostatnich 4 lat (11 878 zł) i ostatnich dwóch lat, 2006 i 2008 (16 466,5 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Peugeot 807 w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "100 000 - 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 16 % tańsze od średniej ceny samochodów (10 312 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "więcej niż 200 000" kosztujące 10 397 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "więcej niż 200 000", są one o 1% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "100 000 - 200 000" , kosztujące 8 700 zł.

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Peugeot 807 wg rodzaju paliwa widać, że "Diesel" są najtańsze, a dokładnie o 22 % poniżej średniej (10 312 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Benzyna" kosztujący ok. 27 470 zł. Droższy rodzaj paliwa to: "Benzyna", o 166 % powyżej średniej, następnie: "Diesel", z ceną rzędu 8 052 zł

Cena wg liczby drzwi

Obserwując wykres przedstawiający średnią cenę samochodów modelu Peugeot 807 według liczby drzwi można zaobserwować, że samochody o najniższej cenie to te, mające 4 drzwi, będące o 7 % tańsze od średniej pojazdów tego modelu (9 577 zł). Najdroższe samochody w zależnosci od liczby drzwi to te, które mają 5 drzwi, są one o 9 % droższe od średniej wcześniej podanej.

Dane wykresu
Średnia cena maja
Liczba ogłoszeń Peugeot 807
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
10 312 zł
84
55
81
63
54
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.