Ceny Peugeot Boxer

Ceny pojazdów modelu Peugeot Boxer odnotowały niewielki wzrost w ostatnich miesiącach. Obserwuje się ogólny wzrost cen pojazdów tego modelu.

68 878,33 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Peugeot Boxer

Ceny pojazdów modelu Peugeot Boxer odnotowały wzrost w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu: Grudnia cena średnia samochodów wyniosła 62 539 zł, wzrastając w kolejnym miesiącu (Stycznia) do 70 368 zł. W następnych dwóch miesiącach średnia cena była dość stabilna, zmieniając sie minimalnie, z 66 453,5 zł na 69 030 zł. Cena średnia w ostatnich dwóch miesiącach, liczona na podstawie ceny z pierwszych czterech miesięcy (67 741,75 zł) i dwóch ostatnich (Kwietnia, Maja)(71 151,5 zł) wzrosła o 5 %.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Peugeot Boxer znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata 2008-2016, średnia cena była na poziomie 33 764,38 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 20 050 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 50 261 zł w ostatnim roku. W kolejnych dwóch latach (2017, 2018) cena modelu znacznie wzrosła, o 87 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła aż o 16 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat. Procent obliczony na podstawie cen średnich z ostatnich 4 lat (75 017 zł) i ostatnich dwóch lat, 2019 i 2020 (87 018 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Peugeot Boxer w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 58 % tańsze od średniej ceny samochodów (72 487 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "100 000 - 200 000" kosztujące 47 978 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "mniej niż 10 000", są one o 22% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "50 000 - 100 000" , kosztujące 55 901 zł.

Cena wg liczby drzwi

Na wykresie przedstawiającym informację o średniej cenie samochodów modelu Peugeot Boxer wg liczby drzwi widać, że samochody mające 2 drzwi notują najniższą cenę i są o 29 % tańsze od średniej ceny tego modelu Peugeot Boxer. Na drugim miejscu w kolejności plasują się samochody mające 5 drzwi, które kosztują średnio 52 659 zł. Samochody o najniższej średniej cenie, to samochody mające: 3 drzwi, są one o 16 % tańsze od średniej, następnie auta mające: 4 drzwi, kosztujące 56 690 zł.

Dane wykresu
Średnia cena maja
Liczba ogłoszeń Peugeot Boxer
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
72 487 zł
409
381
409
140
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.