Ceny Peugeot Expert

Ceny pojazdów modelu Peugeot Expert odnotowały niewielki wzrost w ostatnich miesiącach. Obserwuje się ogólny wzrost cen pojazdów tego modelu.

36 223 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Peugeot Expert

Ceny pojazdów modelu Peugeot Expert odnotowały wzrost w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W pierwszym badanym miesiącu: Grudnia, średnia cena to 33 810 zł. Miesiąc Stycznia utrzymuje się na poziomie 35 199 zł. Miesiące MES1! i !MES2 charakteryzowały się średnim wzrostem cen z 34 504,5 zł do 38 720 zł . W ostatnich dwóch miesiącach średnia cena utrzymała się na dość stabilnym poziomie, przechodząc ze średniej ceny wysokości 36 612,25 zł do 35 444,5 zł w miesiącach Kwietnia i Maja.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Peugeot Expert znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata 2007-2020, średnia cena była na poziomie 43 258 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 20 950 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 93 107 zł w ostatnim roku.

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Peugeot Expert w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 35 % tańsze od średniej ceny samochodów (32 792 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "100 000 - 200 000" kosztujące 28 082 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "mniej niż 10 000", są one o 97% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "100 000 - 200 000" , kosztujące 28 082 zł.

Cena wg liczby drzwi

Obserwując wykres przedstawiający średnią cenę samochodów modelu Peugeot Expert według liczby drzwi można zaobserwować, że samochody o najniższej cenie to te, mające 5 drzwi, będące o 18 % tańsze od średniej pojazdów tego modelu (26 773 zł). Najtańsze auta w zależnosci od liczby drzwi to te, które mają 4 drzwi, są one o 13 % tańsze od średniej wcześniej podanej.

Dane wykresu
Średnia cena maja
Liczba ogłoszeń Peugeot Expert
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
32 792 zł
65
31
64
20
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.