Ceny Peugeot Partner

Ceny pojazdów modelu Peugeot Partner odnotowały niewielki wzrost w ostatnich miesiącach. Obserwuje się ogólny wzrost cen pojazdów tego modelu.

39 544,67 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Peugeot Partner

Ceny pojazdów modelu Peugeot Partner odnotowały wzrost w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W pierwszym badanym miesiącu: Grudnia, średnia cena to 36 873 zł. Miesiąc Stycznia utrzymuje się na poziomie 37 648 zł. Miesiące MES1! i !MES2 charakteryzowały się średnim wzrostem cen z 37 260,5 zł do 41 132 zł . W ostatnich dwóch miesiącach średnia cena utrzymała się na dość stabilnym poziomie, przechodząc ze średniej ceny wysokości 39 196,25 zł do 40 241,5 zł w miesiącach Kwietnia i Maja.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Peugeot Partner znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata "przed 2000"-2016, średnia cena była na poziomie 16 772,14 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 3 700 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 34 467 zł w ostatnim roku. W kolejnych dwóch latach (2017, 2018) cena modelu znacznie wzrosła, o 138 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła aż o 18 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat. Procent obliczony na podstawie cen średnich z ostatnich 4 lat (48 842,5 zł) i ostatnich dwóch lat, 2019 i 2020 (57 808 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Peugeot Partner w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 65 % tańsze od średniej ceny samochodów (39 839 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "10 000 - 25 000" kosztujące 25 933 zł. Samochody najbardziej ekonomiczne w zależności od przebiegu to te, które mają: "25 000 - 50 000", bedące o 1% poniżej średniej, następnie pojazdy o przebiegu: "100 000 - 200 000" , kosztujące 32 496 zł

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Peugeot Partner wg rodzaju paliwa widać, że "Benzyna" są najtańsze, a dokładnie o 76 % poniżej średniej (39 839 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Diesel" kosztujący ok. 33 247 zł. Tańszy rodzaj paliwa to: "Diesel", o 17 % poniżej średniej, następnie: "Benzyna", z ceną rzędu 9 444 zł

Cena wg liczby drzwi

Na wykresie przedstawiającym informację o średniej cenie samochodów modelu Peugeot Partner wg liczby drzwi widać, że samochody mające 2 drzwi notują najniższą cenę i są o 75 % tańsze od średniej ceny tego modelu Peugeot Partner. Na drugim miejscu w kolejności plasują się samochody mające 3 drzwi, które kosztują średnio 17 375 zł. Samochody o najniższej średniej cenie, to samochody mające: 5 drzwi, są one o 34 % tańsze od średniej, następnie auta mające: 4 drzwi, kosztujące 20 888 zł.

Dane wykresu
Średnia cena maja
Liczba ogłoszeń Peugeot Partner
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
39 839 zł
1 382
1 382
1 340
572
700
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.