Ceny Renault Espace

Ceny pojazdów modelu Renault Espace mocno spadły w ubiegłych miesiącach. Odnotowuje się zatem silny spadek cen samochodów tego modelu.

46 469,17 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Renault Espace

Ceny pojazdów modelu Renault Espace Odnotowały silny spadek w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Średnia cena w: Marca wynosi 53 473 zł. W miesiącu: Kwietnia widać niewielki spadek ceny do 49 404 zł. W miesiącach: Maja i Czerwca odnotowuje się spadek ceny średniej o -12 w porównaniu do poprzednich dwóch miesięcy. W ostatnich dwóch miesiącach, cena obniżyła się w porównaniu do średniej z okresu poprzedniego o -12 %, spadając w miesiącach: Lipca i Sierpnia z 48 431,5 zł do 42 544,5 zł.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Renault Espace znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata "przed 2000"-2013, średnia cena była na poziomie 17 619,83 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 3 733 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 33 724 zł w ostatnim roku. W kolejnych dwóch latach (2015, 2016) cena modelu znacznie wzrosła, o 304 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła aż o 20 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat. Procent obliczony na podstawie cen średnich z ostatnich 4 lat (88 660,5 zł) i ostatnich dwóch lat, 2017 i 2018 (106 224,5 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Renault Espace w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 62 % tańsze od średniej ceny samochodów (41 241 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "mniej niż 10 000" kosztujące 24 813 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "50 000 - 100 000", są one o 131% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "100 000 - 200 000" , kosztujące 48 900 zł.

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Renault Espace wg rodzaju paliwa widać, że "Benzyna" są najtańsze, a dokładnie o 55 % poniżej średniej (41 241 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Diesel" kosztujący ok. 36 492 zł. Tańszy rodzaj paliwa to: "Diesel", o 12 % poniżej średniej, następnie: "Benzyna", z ceną rzędu 18 486 zł

Cena wg liczby drzwi

Obserwując wykres przedstawiający średnią cenę samochodów modelu Renault Espace według liczby drzwi można zaobserwować, że samochody o najniższej cenie to te, mające 4 drzwi, będące o 57 % tańsze od średniej pojazdów tego modelu (17 576 zł). Najtańsze auta w zależnosci od liczby drzwi to te, które mają 5 drzwi, są one o 26 % tańsze od średniej wcześniej podanej.

Dane wykresu
Średnia cena sierpnia
Liczba ogłoszeń Renault Espace
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
41 241 zł
289
230
289
271
144
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.