Ceny Skoda Superb

Ceny pojazdów modelu Skoda Superb niemal się nie zmieniły w ostatnich miesiącach. Obserwujemy stabilizację cen samochodów tego modelu.

137 004,17 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Skoda Superb

Ceny samochodów modelu Skoda Superb niemal nie ułegly zmianie w ciągu ostatnich miesięcy. Średnia cena w: Listopada wynosi 141 593 zł. W miesiącu: Grudnia widać niewielki spadek ceny do 128 627 zł. W następnych dwóch miesiącach średnia cena była dość stabilna, zmieniając sie minimalnie, z 135 110 zł na 131 306 zł. Cena średnia w ostatnich dwóch miesiącach, liczona na podstawie ceny z pierwszych czterech miesięcy (133 208 zł) i dwóch ostatnich (Marca, Kwietnia)(144 596,5 zł) wzrosła o 9 %.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Skoda Superb znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata 2003-2016, średnia cena była na poziomie 32 663,57 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 7 755 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 84 471 zł w ostatnim roku. W kolejnych dwóch latach (2017, 2018) cena modelu znacznie wzrosła, o 166 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła aż o 25 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat. Procent obliczony na podstawie cen średnich z ostatnich 4 lat (115 740,75 zł) i ostatnich dwóch lat, 2019 i 2020 (144 546 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Skoda Superb w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 74 % tańsze od średniej ceny samochodów (146 819 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "100 000 - 200 000" kosztujące 80 131 zł. Samochody najbardziej ekonomiczne w zależności od przebiegu to te, które mają: "mniej niż 10 000", bedące o 6% poniżej średniej, następnie pojazdy o przebiegu: "10 000 - 25 000" , kosztujące 123 865 zł

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Skoda Superb wg rodzaju paliwa widać, że "Benzyna + LPG" są najtańsze, a dokładnie o 82 % poniżej średniej (146 819 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Benzyna" kosztujący ok. 97 670 zł. Tańszy rodzaj paliwa to: "Diesel", o 11 % poniżej średniej, następnie: "Benzyna", z ceną rzędu 97 670 zł

Cena wg liczby drzwi

Obserwując wykres przedstawiający średnią cenę samochodów modelu Skoda Superb według liczby drzwi można zaobserwować, że samochody o najniższej cenie to te, mające 4 drzwi, będące o 52 % tańsze od średniej pojazdów tego modelu (71 181 zł). Najtańsze auta w zależnosci od liczby drzwi to te, które mają 5 drzwi, są one o 18 % tańsze od średniej wcześniej podanej.

Dane wykresu
Średnia cena kwietnia
Liczba ogłoszeń Skoda Superb
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
146 819 zł
9 884
9 884
5 938
2 522
2 484
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.