Ceny Suzuki Swift

Ceny pojazdów modelu Suzuki Swift nieco spadły w ostatnich miesiącach. Możemy mówić o ogólnym spadku cen pojazdów tego modelu.

42 855,33 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Suzuki Swift

Ceny samochodów modelu Suzuki Swift odnotowały spadek w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Średnia cena w: Marca wynosi 46 796 zł. W miesiącu: Kwietnia widać niewielki spadek ceny do 43 312 zł. W miesiącach: Maja i Czerwca odnotowuje się spadek ceny średniej o -9 w porównaniu do poprzednich dwóch miesięcy. W ostatnich dwóch miesiącach średnia cena utrzymała się na dość stabilnym poziomie, przechodząc ze średniej ceny wysokości 43 077,25 zł do 42 411,5 zł w miesiącach Lipca i Sierpnia.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Suzuki Swift znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata "przed 2000"-2016, średnia cena była na poziomie 16 733,6 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 2 600 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 32 829 zł w ostatnim roku. W kolejnych dwóch latach (2017, 2018) cena modelu znacznie wzrosła, o 131 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła aż o 16 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat. Procent obliczony na podstawie cen średnich z ostatnich 4 lat (46 081,5 zł) i ostatnich dwóch lat, 2019 i 2020 (53 575,5 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Suzuki Swift w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 70 % tańsze od średniej ceny samochodów (42 089 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "100 000 - 200 000" kosztujące 16 356 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "mniej niż 10 000", są one o 12% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "10 000 - 25 000" , kosztujące 38 471 zł.

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Suzuki Swift wg rodzaju paliwa widać, że "Diesel" są najtańsze, a dokładnie o 69 % poniżej średniej (42 089 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Benzyna + LPG" kosztujący ok. 21 233 zł. Droższy rodzaj paliwa to: "Hybryda", o 24 % powyżej średniej, następnie: "Benzyna", z ceną rzędu 32 502 zł

Cena wg liczby drzwi

Na wykresie przedstawiającym informację o średniej cenie samochodów modelu Suzuki Swift wg liczby drzwi widać, że samochody mające 2 drzwi notują najniższą cenę i są o 72 % tańsze od średniej ceny tego modelu Suzuki Swift. Na drugim miejscu w kolejności plasują się samochody mające 4 drzwi, które kosztują średnio 13 719 zł. Samochody o najniższej średniej cenie, to samochody mające: 5 drzwi, są one o 42 % tańsze od średniej, następnie auta mające: 3 drzwi, kosztujące 13 899 zł.

Dane wykresu
Średnia cena sierpnia
Liczba ogłoszeń Suzuki Swift
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
42 089 zł
1 171
1 061
1 171
564
437
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.