Ceny Toyota Corolla

Ceny pojazdów modelu Toyota Corolla niemal się nie zmieniły w ostatnich miesiącach. Obserwujemy stabilizację cen samochodów tego modelu.

113 177,83 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Toyota Corolla

Ceny samochodów modelu Toyota Corolla niemal nie ułegly zmianie w ciągu ostatnich miesięcy. W pierwszym badanym miesiącu: Lipca, średnia cena to 115 041 zł. Miesiąc Sierpnia utrzymuje się na poziomie 112 587 zł. W następnych dwóch miesiącach średnia cena była dość stabilna, zmieniając sie minimalnie, z 113 814 zł na 112 261 zł. W ostatnich dwóch miesiącach średnia cena utrzymała się na dość stabilnym poziomie, przechodząc ze średniej ceny wysokości 113 037,5 zł do 113 458,5 zł w miesiącach Listopada i Grudnia.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Toyota Corolla znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata "przed 2000"-2016, średnia cena była na poziomie 22 626 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 3 257 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 51 860 zł w ostatnim roku. W kolejnych dwóch latach (2017, 2018) cena modelu znacznie wzrosła, o 160 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła aż o 29 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat. Procent obliczony na podstawie cen średnich z ostatnich 4 lat (83 222 zł) i ostatnich dwóch lat, 2019 i 2020 (107 595 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Toyota Corolla w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 88 % tańsze od średniej ceny samochodów (112 597 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "100 000 - 200 000" kosztujące 39 973 zł. Samochody najbardziej ekonomiczne w zależności od przebiegu to te, które mają: "mniej niż 10 000", bedące o 1% poniżej średniej, następnie pojazdy o przebiegu: "10 000 - 25 000" , kosztujące 102 267 zł

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Toyota Corolla wg rodzaju paliwa widać, że "Diesel" są najtańsze, a dokładnie o 72 % poniżej średniej (112 597 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Gaz" kosztujący ok. 45 795 zł. Tańszy rodzaj paliwa to: "Hybryda", o 4 % poniżej średniej, następnie: "Benzyna", z ceną rzędu 89 219 zł

Cena wg liczby drzwi

Na wykresie przedstawiającym informację o średniej cenie samochodów modelu Toyota Corolla wg liczby drzwi widać, że samochody mające 3 drzwi notują najniższą cenę i są o 94 % tańsze od średniej ceny tego modelu Toyota Corolla. Na drugim miejscu w kolejności plasują się samochody mające 2 drzwi, które kosztują średnio 7 031 zł. Samochody o najniższej średniej cenie, to samochody mające: 5 drzwi, są one o 9 % tańsze od średniej, następnie auta mające: 4 drzwi, kosztujące 96 275 zł.

Dane wykresu
Średnia cena grudnia
Liczba ogłoszeń Toyota Corolla
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
112 597 zł
18 710
18 710
13 572
7 376
4 976
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.