Ceny Volkswagen Transporter

Ceny pojazdów modelu Volkswagen Transporter niemal się nie zmieniły w ostatnich miesiącach. Obserwujemy stabilizację cen samochodów tego modelu.

64 675,5 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Volkswagen Transporter

Ceny samochodów modelu Volkswagen Transporter niemal nie ułegly zmianie w ciągu ostatnich miesięcy. W miesiącu: Października cena średnia samochodów wyniosła 63 647 zł, wzrastając w kolejnym miesiącu (Listopada) do 71 581 zł. W miesiącach: Grudnia i Stycznia odnotowuje się spadek ceny średniej o -8 w porównaniu do poprzednich dwóch miesięcy. W ostatnich dwóch miesiącach średnia cena utrzymała się na dość stabilnym poziomie, przechodząc ze średniej ceny wysokości 64 749 zł do 64 528,5 zł w miesiącach Lutego i Marca.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Volkswagen Transporter znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata "przed 2000"-2015, średnia cena była na poziomie 27 379,25 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 6 828 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 50 879 zł w ostatnim roku. W kolejnych dwóch latach (2016, 2017) cena modelu znacznie wzrosła, o 138 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła aż o 25 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat. Procent obliczony na podstawie cen średnich z ostatnich 4 lat (86 940,25 zł) i ostatnich dwóch lat, 2019 i 2020 (108 624 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Volkswagen Transporter w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "25 000 - 50 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 95 % tańsze od średniej ceny samochodów (47 922 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "więcej niż 200 000" kosztujące 26 382 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "50 000 - 100 000", są one o 18% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "100 000 - 200 000" , kosztujące 40 339 zł.

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Volkswagen Transporter wg rodzaju paliwa widać, że "Diesel" są najtańsze, a dokładnie o 17 % poniżej średniej (47 922 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Benzyna" kosztujący ok. 51 910 zł. Droższy rodzaj paliwa to: "Benzyna", o 8 % powyżej średniej, następnie: "Diesel", z ceną rzędu 39 646 zł

Cena wg liczby drzwi

Na wykresie przedstawiającym informację o średniej cenie samochodów modelu Volkswagen Transporter wg liczby drzwi widać, że samochody mające 4 drzwi notują najniższą cenę i są o 52 % tańsze od średniej ceny tego modelu Volkswagen Transporter. Na drugim miejscu w kolejności plasują się samochody mające 2 drzwi, które kosztują średnio 24 187 zł. Samochody o najniższej średniej cenie, to samochody mające: 5 drzwi, są one o 39 % tańsze od średniej, następnie auta mające: 3 drzwi, kosztujące 24 539 zł.

Dane wykresu
Średnia cena marca
Liczba ogłoszeń Volkswagen Transporter
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
47 922 zł
1 021
1 021
988
530
639
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.