Ceny Mitsubishi Colt

Ceny pojazdów modelu Mitsubishi Colt odnotowały niewielki wzrost w ostatnich miesiącach. Obserwuje się ogólny wzrost cen pojazdów tego modelu.

10 504,83 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Mitsubishi Colt

Ceny pojazdów modelu Mitsubishi Colt odnotowały wzrost w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W pierwszym badanym miesiącu: Marca, średnia cena to 9 616 zł. Miesiąc Kwietnia utrzymuje się na poziomie 9 315 zł. W kolejnych miesiącach (Maja, Czerwca) cena wzrosła średnio o 18 %, z 9 465,5 zł do 11 151,5 zł. Cena średnia w ostatnich dwóch miesiącach, liczona na podstawie ceny z pierwszych czterech miesięcy (10 308,5 zł) i dwóch ostatnich (Lipca, Sierpnia)(10 897,5 zł) wzrosła o 6 %.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Mitsubishi Colt znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym okresie (lata 2004 - 2007), cena średnia była na poziomie 8 762,75 zł. W czasie tym, ceny praktycznie nie ulegały zmianie. W kolejnych dwóch latach (2008, 2009) cena modelu znacznie wzrosła, o 29 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła o 15 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat, porównujac ceny z ostatnich czterech lat przedziału (13 212,25 zł) i ostatnich dwóch lat, 2010 i 2012 (15 134,5 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Mitsubishi Colt w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "mniej niż 10 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 31 % tańsze od średniej ceny samochodów (10 728 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "więcej niż 200 000" kosztujące 8 320 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "25 000 - 50 000", są one o 52% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "50 000 - 100 000" , kosztujące 12 152 zł.

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Mitsubishi Colt wg rodzaju paliwa widać, że "Diesel" są najtańsze, a dokładnie o 19 % poniżej średniej (10 728 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Benzyna" kosztujący ok. 10 196 zł. Droższy rodzaj paliwa to: "Gaz", o 45 % powyżej średniej, następnie: "Benzyna", z ceną rzędu 10 196 zł

Cena wg liczby drzwi

Na wykresie przedstawiającym informację o średniej cenie samochodów modelu Mitsubishi Colt wg liczby drzwi widać, że samochody mające 2 drzwi notują najniższą cenę i są o 29 % tańsze od średniej ceny tego modelu Mitsubishi Colt. Na drugim miejscu w kolejności plasują się samochody mające 3 drzwi, które kosztują średnio 10 218 zł. Samochody o najwyższej cenie to te, które mają 5 drzwi, są one o 26 % droższe od średniej, następnie samochody mające: 4 drzwi, kosztujące 10 460 zł.

Dane wykresu
Średnia cena sierpnia
Liczba ogłoszeń Mitsubishi Colt
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
10 728 zł
170
126
170
159
94
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.