Ceny Mini

Ceny pojazdów modelu Mini odnotowały niewielki wzrost w ostatnich miesiącach. Obserwuje się ogólny wzrost cen pojazdów tego modelu.

164 097,17 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Mini

Ceny pojazdów modelu Mini odnotowały wzrost w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W pierwszym badanym miesiącu: Grudnia, średnia cena to 152 509 zł. Miesiąc Stycznia utrzymuje się na poziomie 153 757 zł. Miesiące MES1! i !MES2 charakteryzowały się średnim wzrostem cen z 153 133 zł do 175 283 zł . W ostatnich dwóch miesiącach średnia cena utrzymała się na dość stabilnym poziomie, przechodząc ze średniej ceny wysokości 164 208 zł do 163 875,5 zł w miesiącach Kwietnia i Maja.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Mini znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata 2002-2016, średnia cena była na poziomie 28 195,8 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 10 223 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 71 159 zł w ostatnim roku. W kolejnych dwóch latach (2017, 2018) cena modelu znacznie wzrosła, o 188 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła aż o 28 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat. Procent obliczony na podstawie cen średnich z ostatnich 4 lat (112 183,75 zł) i ostatnich dwóch lat, 2019 i 2020 (143 270,5 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Mini w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 92 % tańsze od średniej ceny samochodów (162 497 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "100 000 - 200 000" kosztujące 35 765 zł. Samochody najbardziej ekonomiczne w zależności od przebiegu to te, które mają: "mniej niż 10 000", bedące o 0% poniżej średniej, następnie pojazdy o przebiegu: "10 000 - 25 000" , kosztujące 78 843 zł

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Mini wg rodzaju paliwa widać, że "Diesel" są najtańsze, a dokładnie o 82 % poniżej średniej (162 497 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Benzyna" kosztujący ok. 156 119 zł. Tańszy rodzaj paliwa to: "Hybryda", o 2 % poniżej średniej, następnie: "Benzyna", z ceną rzędu 156 119 zł

Cena wg liczby drzwi

Na wykresie przedstawiającym informację o średniej cenie samochodów modelu Mini wg liczby drzwi widać, że samochody mające 2 drzwi notują najniższą cenę i są o 87 % tańsze od średniej ceny tego modelu Mini . Na drugim miejscu w kolejności plasują się samochody mające 3 drzwi, które kosztują średnio 53 718 zł. Samochody o najniższej średniej cenie, to samochody mające: 5 drzwi, są one o 41 % tańsze od średniej, następnie auta mające: 4 drzwi, kosztujące 84 502 zł.

Dane wykresu
Średnia cena maja
Liczba ogłoszeń Mini
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
162 497 zł
5 200
5 200
4 247
2 046
3 529
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.