Ceny Mitsubishi

Ceny pojazdów modelu Mitsubishi niemal się nie zmieniły w ostatnich miesiącach. Obserwujemy stabilizację cen samochodów tego modelu.

151 645,83 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Mitsubishi

Ceny samochodów modelu Mitsubishi niemal nie ułegly zmianie w ciągu ostatnich miesięcy. W pierwszym badanym miesiącu: Lutego, średnia cena to 145 594 zł. Miesiąc Marca utrzymuje się na poziomie 146 970 zł. W następnych dwóch miesiącach średnia cena była dość stabilna, zmieniając sie minimalnie, z 146 282 zł na 147 831 zł. Cena średnia w ostatnich dwóch miesiącach, liczona na podstawie ceny z pierwszych czterech miesięcy (147 056,5 zł) i dwóch ostatnich (Czerwca, Lipca)(160 824,5 zł) wzrosła o 9 %.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Mitsubishi znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata "przed 2000"-2017, średnia cena była na poziomie 27 745,45 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 7 142 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 79 228 zł w ostatnim roku. W kolejnych dwóch latach (2018, 2019) cena modelu znacznie wzrosła, o 151 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła aż o 24 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat. Procent obliczony na podstawie cen średnich z ostatnich 4 lat (92 198,25 zł) i ostatnich dwóch lat, 2020 i 2021 (114 632,5 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Mitsubishi w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 87 % tańsze od średniej ceny samochodów (160 879 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "100 000 - 200 000" kosztujące 40 612 zł. Samochody najbardziej ekonomiczne w zależności od przebiegu to te, które mają: "mniej niż 10 000", bedące o 5% poniżej średniej, następnie pojazdy o przebiegu: "10 000 - 25 000" , kosztujące 64 317 zł

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Mitsubishi wg rodzaju paliwa widać, że "Gaz" są najtańsze, a dokładnie o 85 % poniżej średniej (160 879 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Diesel" kosztujący ok. 48 511 zł. Droższy rodzaj paliwa to: "Hybryda", o 6 % powyżej średniej, następnie: "Benzyna", z ceną rzędu 83 439 zł

Cena wg liczby drzwi

Na wykresie przedstawiającym informację o średniej cenie samochodów modelu Mitsubishi wg liczby drzwi widać, że samochody mające 2 drzwi notują najniższą cenę i są o 93 % tańsze od średniej ceny tego modelu Mitsubishi . Na drugim miejscu w kolejności plasują się samochody mające 3 drzwi, które kosztują średnio 18 037 zł. Samochody o najniższej średniej cenie, to samochody mające: 5 drzwi, są one o 33 % tańsze od średniej, następnie auta mające: 4 drzwi, kosztujące 60 426 zł.

Dane wykresu
Średnia cena lipca
Liczba ogłoszeń Mitsubishi
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
160 879 zł
6 141
6 141
5 224
2 635
2 602
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.