Ceny Mitsubishi

Ceny pojazdów modelu Mitsubishi niemal się nie zmieniły w ostatnich miesiącach. Obserwujemy stabilizację cen samochodów tego modelu.

172 761 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Mitsubishi

Ceny samochodów modelu Mitsubishi niemal nie ułegly zmianie w ciągu ostatnich miesięcy. W pierwszym badanym miesiącu: Lutego, średnia cena to 178 548 zł. Miesiąc Marca utrzymuje się na poziomie 184 939 zł. W miesiącach: Kwietnia i Maja odnotowuje się spadek ceny średniej o -13 w porównaniu do poprzednich dwóch miesięcy. Cena średnia w ostatnich dwóch miesiącach, liczona na podstawie ceny z pierwszych czterech miesięcy (169 557,5 zł) i dwóch ostatnich (Czerwca, Lipca)(179 168 zł) wzrosła o 6 %.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Mitsubishi znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata "przed 2000"-2018, średnia cena była na poziomie 34 072,7 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 15 631 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 89 341 zł w ostatnim roku. W kolejnych dwóch latach (2019, 2020) cena modelu znacznie wzrosła, o 107 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła aż o 37 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat. Procent obliczony na podstawie cen średnich z ostatnich 4 lat (111 639,25 zł) i ostatnich dwóch lat, 2021 i 2022 (152 647 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Mitsubishi w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 84 % tańsze od średniej ceny samochodów (178 439 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "100 000 - 200 000" kosztujące 66 245 zł. Samochody najbardziej ekonomiczne w zależności od przebiegu to te, które mają: "mniej niż 10 000", bedące o 17% poniżej średniej, następnie pojazdy o przebiegu: "10 000 - 25 000" , kosztujące 110 107 zł

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Mitsubishi wg rodzaju paliwa widać, że "Gaz" są najtańsze, a dokładnie o 81 % poniżej średniej (178 439 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Diesel" kosztujący ok. 71 073 zł. Droższy rodzaj paliwa to: "Hybryda", o 2 % powyżej średniej, następnie: "Benzyna", z ceną rzędu 87 358 zł

Cena wg liczby drzwi

Na wykresie przedstawiającym informację o średniej cenie samochodów modelu Mitsubishi wg liczby drzwi widać, że samochody mające 2 drzwi notują najniższą cenę i są o 92 % tańsze od średniej ceny tego modelu Mitsubishi . Na drugim miejscu w kolejności plasują się samochody mające 3 drzwi, które kosztują średnio 15 895 zł. Samochody o najniższej średniej cenie, to samochody mające: 5 drzwi, są one o 29 % tańsze od średniej, następnie auta mające: 4 drzwi, kosztujące 84 065 zł.

Dane wykresu
Średnia cena lipca
Liczba ogłoszeń Mitsubishi
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
178 439 zł
7 403
7 403
5 340
2 618
2 599
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.