Ceny Opel Agila

Ceny pojazdów modelu Opel Agila bardzo znacząco wzrosły w ostatnich miesiącach. Obserwujemy bardzo silny wzrost cen pojazdów tego modelu.

11 231 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Opel Agila

Cena pojazdów model Opel Agila mocno wzrosła w ciągu ostatnich miesięcy. W pierwszym porównywanym miesiącu: Listopada, średnia cena aut wynosiła 9 442 zł. W kolejnym, (Grudnia) odnotowano silny wzrost ceny do poziomu 12 732 zł. Miesiące MES1! i !MES2 charakteryzowały się średnim wzrostem cen z 11 087 zł do 12 251,5 zł . W ostatnich dwóch miesiącach, cena obniżyła się w porównaniu do średniej z okresu poprzedniego o -11 %, spadając w miesiącach: Marca i Kwietnia z 11 669,25 zł do 10 354,5 zł.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Opel Agila znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata 2000-2002, średnia cena była na poziomie 4 342,33 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 3 288 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 4 725 zł w ostatnim roku. W kolejnych dwóch latach (2003, 2007) cena modelu znacznie wzrosła, o 39 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła aż o 39 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat. Procent obliczony na podstawie cen średnich z ostatnich 4 lat (9 821,5 zł) i ostatnich dwóch lat, 2008 i 2009 (13 608 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Opel Agila w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 71 % tańsze od średniej ceny samochodów (9 925 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "mniej niż 10 000" kosztujące 6 225 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "50 000 - 100 000", są one o 40% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "100 000 - 200 000" , kosztujące 8 995 zł.

Cena wg liczby drzwi

Obserwując wykres przedstawiający średnią cenę samochodów modelu Opel Agila według liczby drzwi można zaobserwować, że samochody o najniższej cenie to te, mające 4 drzwi, będące o 18 % tańsze od średniej pojazdów tego modelu (8 122 zł). Najtańsze auta w zależnosci od liczby drzwi to te, które mają 5 drzwi, są one o 16 % tańsze od średniej wcześniej podanej.

Dane wykresu
Średnia cena kwietnia
Liczba ogłoszeń Opel Agila
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
9 925 zł
190
143
190
84
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.