Ceny Opel Calibra

Ceny pojazdów modelu Opel Calibra nieco spadły w ostatnich miesiącach. Możemy mówić o ogólnym spadku cen pojazdów tego modelu.

3 948,83 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Opel Calibra

Ceny samochodów modelu Opel Calibra odnotowały spadek w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W pierwszym badanym miesiącu: Listopada, średnia cena to 4 153 zł. Miesiąc Grudnia utrzymuje się na poziomie 4 347 zł. Miesiące MES1! i !MES2 charakteryzowały się średnim wzrostem cen z 4 250 zł do 4 479 zł . W ostatnich dwóch miesiącach, cena średnia spadła aż o -29 % w porównaniu do ceny z poprzednich czterech miesięcy, zmieniając się z 4 364,5 zł na 3 117,5 zł.

Cena wg rocznika

Cena wg liczby drzwi

Obserwując wykres przedstawiający średnią cenę samochodów modelu Opel Calibra według liczby drzwi można zaobserwować, że samochody o najniższej cenie to te, mające 3 drzwi, będące o 24 % tańsze od średniej pojazdów tego modelu (2 132 zł). Najdroższe samochody w zależnosci od liczby drzwi to te, które mają 2 drzwi, są one o 33 % droższe od średniej wcześniej podanej.

Dane wykresu
Średnia cena kwietnia
Liczba ogłoszeń Opel Calibra
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
2 799 zł
66
46
47
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.