Ceny Peugeot 3008

Ceny pojazdów modelu Peugeot 3008 niemal się nie zmieniły w ostatnich miesiącach. Obserwujemy stabilizację cen samochodów tego modelu.

119 073 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Peugeot 3008

Ceny samochodów modelu Peugeot 3008 niemal nie ułegly zmianie w ciągu ostatnich miesięcy. W pierwszym badanym miesiącu: Grudnia, średnia cena to 124 182 zł. Miesiąc Stycznia utrzymuje się na poziomie 120 968 zł. W następnych dwóch miesiącach średnia cena była dość stabilna, zmieniając sie minimalnie, z 122 575 zł na 123 477 zł. W ostatnich dwóch miesiącach, cena obniżyła się w porównaniu do średniej z okresu poprzedniego o -10 %, spadając w miesiącach: Kwietnia i Maja z 123 026 zł do 111 167 zł.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Peugeot 3008 znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata 2009-2016, średnia cena była na poziomie 34 397,5 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 22 980 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 53 604 zł w ostatnim roku. W kolejnych dwóch latach (2017, 2018) cena modelu znacznie wzrosła, o 133 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła aż o 25 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat. Procent obliczony na podstawie cen średnich z ostatnich 4 lat (107 371,25 zł) i ostatnich dwóch lat, 2019 i 2020 (134 662 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Peugeot 3008 w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 73 % tańsze od średniej ceny samochodów (108 316 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "100 000 - 200 000" kosztujące 33 033 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "mniej niż 10 000", są one o 8% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "10 000 - 25 000" , kosztujące 86 856 zł.

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Peugeot 3008 wg rodzaju paliwa widać, że "Diesel" są najtańsze, a dokładnie o 44 % poniżej średniej (108 316 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Benzyna" kosztujący ok. 63 058 zł. Tańszy rodzaj paliwa to: "Hybryda", o 38 % poniżej średniej, następnie: "Benzyna", z ceną rzędu 63 058 zł

Cena wg liczby drzwi

Obserwując wykres przedstawiający średnią cenę samochodów modelu Peugeot 3008 według liczby drzwi można zaobserwować, że samochody o najniższej cenie to te, mające 4 drzwi, będące o 68 % tańsze od średniej pojazdów tego modelu (34 978 zł). Najtańsze auta w zależnosci od liczby drzwi to te, które mają 5 drzwi, są one o 59 % tańsze od średniej wcześniej podanej.

Dane wykresu
Średnia cena maja
Liczba ogłoszeń Peugeot 3008
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
108 316 zł
1 519
1 517
1 519
1 000
765
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.