Ceny Mercedes Benz CLK Class

Ceny pojazdów modelu Mercedes Benz CLK Class odnotowały niewielki wzrost w ostatnich miesiącach. Obserwuje się ogólny wzrost cen pojazdów tego modelu.

19 423,83 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Mercedes Benz CLK Class

Ceny pojazdów modelu Mercedes Benz CLK Class odnotowały wzrost w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu: Listopada cena średnia samochodów wyniosła 17 788 zł, wzrastając w kolejnym miesiącu (Grudnia) do 19 119 zł. W następnych dwóch miesiącach średnia cena była dość stabilna, zmieniając sie minimalnie, z 18 453,5 zł na 19 217,5 zł. Cena średnia w ostatnich dwóch miesiącach, liczona na podstawie ceny z pierwszych czterech miesięcy (18 835,5 zł) i dwóch ostatnich (Marca, Kwietnia)(20 600,5 zł) wzrosła o 9 %.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Mercedes Benz CLK Class znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata 2000-2005, średnia cena była na poziomie 25 417 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 18 963 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 36 188 zł w ostatnim roku.

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Mercedes Benz CLK Class w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 5 % tańsze od średniej ceny samochodów (21 517 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "100 000 - 200 000" kosztujące 25 860 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "100 000 - 200 000", są one o 20% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "więcej niż 200 000" , kosztujące 20 386 zł.

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny samochodów modelu: Mercedes Benz CLK Class wg rodzaju paliwa widać, że "Benzyna" jest najbardziej kosztowny, a konkretnie o 1 % droższy od średniej (21 517 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej ekonomicznym jest: "Diesel" kosztujący ok. 22 856 zł. Droższy rodzaj paliwa to: "Diesel", o 6 % powyżej średniej, następnie: "Benzyna", z ceną rzędu 21 650 zł

Dane wykresu
Średnia cena kwietnia
Liczba ogłoszeń Mercedes Benz CLK Class
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
21 517 zł
74
32
72
74
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.