Ceny Mercedes Benz W-124

Ceny pojazdów modelu Mercedes Benz W-124 nieco spadły w ostatnich miesiącach. Możemy mówić o ogólnym spadku cen pojazdów tego modelu.

13 296 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Mercedes Benz W-124

Ceny samochodów modelu Mercedes Benz W-124 odnotowały spadek w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu: Listopada cena średnia samochodów wyniosła 13 985 zł, wzrastając w kolejnym miesiącu (Grudnia) do 15 864 zł. W kolejnych dwóch miesiącach cena spadła o -21 % w porównaniu do poprzednich dwóch miesięcy. W ostatnich dwóch miesiącach średnia cena utrzymała się na dość stabilnym poziomie, przechodząc ze średniej ceny wysokości 13 390 zł do 13 108 zł w miesiącach Marca i Kwietnia.

Cena wg rocznika

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Mercedes Benz W-124 w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "mniej niż 10 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 47 % tańsze od średniej ceny samochodów (14 275 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "więcej niż 200 000" kosztujące 14 211 zł. Samochody najdroższe w zależności od przebiegu to te, które mają: "100 000 - 200 000", są one o 35% powyżej od średniej, następnie auta o przebiegu: "więcej niż 200 000" , kosztujące 14 211 zł.

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Mercedes Benz W-124 wg rodzaju paliwa widać, że "Diesel" są najtańsze, a dokładnie o 35 % poniżej średniej (14 275 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Benzyna" kosztujący ok. 24 833 zł. Droższy rodzaj paliwa to: "Benzyna", o 74 % powyżej średniej, następnie: "Diesel", z ceną rzędu 9 311 zł

Dane wykresu
Średnia cena kwietnia
Liczba ogłoszeń Mercedes Benz W-124
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
14 275 zł
112
47
110
111
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.