Ceny Mercedes Benz E Class

Ceny pojazdów modelu Mercedes Benz E Class odnotowały niewielki wzrost w ostatnich miesiącach. Obserwuje się ogólny wzrost cen pojazdów tego modelu.

197 472,83 zł
Średnia cena Ostatnie 6 miesięcy
Ceny Mercedes Benz E Class

Ceny pojazdów modelu Mercedes Benz E Class odnotowały wzrost w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W miesiącu: Listopada cena średnia samochodów wyniosła 187 672 zł, wzrastając w kolejnym miesiącu (Grudnia) do 200 128 zł. Miesiące MES1! i !MES2 charakteryzowały się średnim wzrostem cen z 193 900 zł do 206 996,5 zł . W ostatnich dwóch miesiącach średnia cena utrzymała się na dość stabilnym poziomie, przechodząc ze średniej ceny wysokości 200 448,25 zł do 191 522 zł w miesiącach Marca i Kwietnia.

Cena wg rocznika

Średnia cena samochodów modelu Mercedes Benz E Class znacząco się zwiekszyła w ostatnich latach. W badanym przedziale czasu - lata "przed 2000"-2018, średnia cena była na poziomie 49 915,8 zł. W latach tych odnotowano bardzo silny wzrost ceny, która zmieniła się z 12 792 zł w pierwszym roku badanego przedziału, do 166 542 zł w ostatnim roku. W kolejnych dwóch latach (2019, 2020) cena modelu znacznie wzrosła, o 239 %. W ciągu ostatnich dwóch lat, cena wzrosła aż o 20 % w porównaniu do średniej z ostatnich 4 lat. Procent obliczony na podstawie cen średnich z ostatnich 4 lat (210 422 zł) i ostatnich dwóch lat, 2021 i 2022 (251 581,5 zł).

Cena wg przebiegu

Na wykresie przedstawiającym cenę samochodów modelu Mercedes Benz E Class w zależności od przebiegu obserwujemy, że pojazdy mające przebieg w przedziale "więcej niż 200 000" są najbardziej ekonomiczne, a konkretnie są o 80 % tańsze od średniej ceny samochodów (188 386 zł). Na drugim miejscu znajdują się samochody z przedziału "100 000 - 200 000" kosztujące 55 884 zł. Samochody najbardziej ekonomiczne w zależności od przebiegu to te, które mają: "10 000 - 25 000", bedące o 9% poniżej średniej, następnie pojazdy o przebiegu: "mniej niż 10 000" , kosztujące 154 864 zł

Cena wg rodzaju paliwa

Na wykresie przedstawiającym średnie ceny aut modelu: Mercedes Benz E Class wg rodzaju paliwa widać, że "Gaz" są najtańsze, a dokładnie o 89 % poniżej średniej (188 386 zł). Drugim w kolejności rodzajem najmniej kosztownym jest: "Benzyna" kosztujący ok. 103 584 zł. Tańszy rodzaj paliwa to: "Diesel", o 24 % poniżej średniej, następnie: "Benzyna", z ceną rzędu 103 584 zł

Cena wg liczby drzwi

Obserwując wykres przedstawiający średnią cenę samochodów modelu Mercedes Benz E Class według liczby drzwi można zaobserwować, że samochody o najniższej cenie to te, mające 4 drzwi, będące o 70 % tańsze od średniej pojazdów tego modelu (56 689 zł). Najtańsze auta w zależnosci od liczby drzwi to te, które mają 5 drzwi, są one o 56 % tańsze od średniej wcześniej podanej.

Dane wykresu
Średnia cena kwietnia
Liczba ogłoszeń Mercedes Benz E Class
Liczba samochodów z podanym rokiem
Liczba samochodów z podanym przebiegiem
Liczba samochodów z podanym rodzajem paliwa
Liczba samochodów z podaną liczbą drzwi
188 386 zł
3 056
3 056
2 511
1 588
929
** Dane przedstawione na wykresach jako 0 wynikają z tego, że nie ma wystarczającej próby do uzyskania wiarygodnych danych.